Centar Pregovarač

 

Dobro došli na sajt Centra Pregovarač. Ovaj Centar je nastao davne 2008. godine kao Centar za krizni menadžment i pregovaranje sa idejom da edukuje građane adekvatnim veštinama komunikacije i merama samozaštite i bezednosti. Osnivači Centra su profesionalni pregovarači za krizne i konfliktne situacije, psiholozi, psihoterapeuti i menadžeri, a većinu članova su činili studenti fakulteta bezbednosti, političkih nauka, vojne i policijske akademije. Prolazeći kroz godine transformacije organizovane su stotine predavanja, edukacija, okruglih stolova, projekata… Centar je izdao i nekoliko knjiga iz oblasti bezbednosti. Kroz njega je prošlo više stotina mladih, obrazovanih ljudi na putu ka nekom svom, ličnom cilju. Vremenom su se prioriteti osnivača menjali pa se sa primarno policijskih i bezbednosnih tema kao što je terorizam, nasilje u porodici, upravljanje kriznim i vanrednim situacijama, polako prelazilo na teme kao što je komunikacija, pregovaranje, donošenje odluka, upravljanje vremenom i sl. koje svakom pojedincu mogu pomoći u lakšem prevazilaženju svakodnevnih životnih situacija. Adekvatno vremenu u kome živimo, sveopštem zagađenju osnovnih životnih potreba čoveka (vazduh, voda i hrana), počinjemo da se bavimo temama povratka izvornim vrednostima, odnosno, životu u skladu sa prirodom. Na tom putu neke od tema su: život i preživljavanje u prirodi, lični i profesionalni razvoj, unapređenje duhovnog sazrevanja i sl. Iskustvo je pokazalo da bi životni cilj svakog čoveka trebao biti što veći stepen sreće i ličnog zadovoljstva, a ono se ne postiže prikupljanjem i memorisanjem informacija iz knjiga i događaja iz okruženja već unutrašnjim radom na sebi i razvojem svojih psiholoških, fizičih i duhovnih potencijala. Stoga se ovaj centar okreće novim temama i ciljevima, a vreme će pokazati u kom pravcu će se svet i prioriteti dalje menjati…

Dr Željko Mojsilović

Direktor CKMP