381 65 3433 857 info@pregovarac.rs
Efektivno odlučivanje

Efektivno odlučivanje

Kurs „Efektivno odlučivanje“ traje ukupno dve nedelje. Kurs Vam pruža mogućnost da steknete znanja u vezi donošenja odluka, jedne od osnovnih funkcija koje rukovodioci obavljaju kako bi planovi i zadaci bili uspešno realizovani. Teme koje će se obrađivati su: 1. Vrste i karakteristike odluka 2. Osnovni koraci u procesu donošenja odluka 3. Stilovi odlučivanja 4. Kvalitet i prihvatanje odluke 5. Karakteristike osobe koja uspešno donosi odluke 6. Prepreke za uspešno donošenje odluka 7. Rizikovanje u procesu odlučivanja Kurs počinje u ponedeljak 13. decembra 2021. godine i traje dve nedelje s tim što je u drugoj nedelji moguće raditi Završni test. Cena kursa je 1800 din, a kotizacija se uplaćuje na račun br: 160-426894-85, Primalac: Centar za krizni menadžment i pregovaranje, Mite Ružića 8, Beograd, Svrha uplate: Elektronski kurs Efektivno odlučivanje. U cenu kursa ulazi program, podrška tokom pohađanja kursa i sertrifikat. Za pohađanje kursa se možete prijaviti na mail: info@pregovarac.rs. Za prijavu je potrebno ostaviti: Ime i prezime, mail adresu i broj telefona. Pred početak kursa dobijate korisničko ime i lozinku za logovanje na kurs, a nakon logovanja pratite instrukcije koje vas vode kroz lekcije. Prijave i uplate najkasnije do početka...
Delegiranje

Delegiranje

Kurs „Delegiranje“ Vam pruža mogućnost da steknete znanja u oblasti delegiranja obaveza i zadataka zaposlenima, što predstavlja jedno od najvažnijih oruđa koje rukovodioci imaju na raspolaganju za obavljanje poslova i ostvarivanje ciljeva organizacije. Teme koje če se obrađivati su: 1. Pojam i svrha delegiranja 2. Stepeni delegiranja 3. Koraci za uspešno delegiranje 4. Prednosti i nedostaci delegiranja 5. Zadaci koji se delegiraju i zadaci koji se ne delegiraju 6. Prepreke za delegiranje i uzroci neuspešnog delegiranja Kurs počinje u ponedeljak 13. decembra 2021. godine i traje dve nedelje s tim što je u drugoj nedelji moguće raditi Završni test. Cena kursa je 1800 din, a kotizacija se uplaćuje na račun br: 160-426894-85, Primalac: Centar za krizni menadžment i pregovaranje, Mite Ružića 8, Beograd, Svrha uplate: Elektronski kurs Delegiranje. U cenu kursa ulazi program, podrška tokom pohađanja kursa i sertrifikat. Za pohađanje kursa se možete prijaviti na mail: info@pregovarac.rs. Za prijavu je potrebno ostaviti: Ime i prezime, mail adresu i broj telefona. Pred početak kursa dobijate korisničko ime i lozinku za logovanje na kurs, a nakon logovanja pratite instrukcije koje vas vode kroz lekcije. Prijave i uplate najkasnije do početka...
Veštine informisanja i upravljanja vremenom

Veštine informisanja i upravljanja vremenom

Tema ovog kursa je kako na pravilan način informisati svoje zaposlene i nadređene, a da svima bude jasno šta je čiji zadatak. Takođe, na ovom kursu će se obrađivati i tema upravljanja vremenom koja je jedna od najznačajnijih tema u današnje vreme kada niko nema vremena za sebe i svoje potrebe već je stalno orjentisan na posao i poslovne aktivnosti. Teme koje će se obrađivati su: 1. Načini informisanja 2. Vrste informisanja 3. Koraci i struktira informisanja 4. Efikasna prezentacija 5. Efikasno i neefikasno upravljanje vremenom Kurs počinje u ponedeljak 13. decembra 2021. godine i traje dve nedelje s tim što je u drugoj nedelji moguće raditi Završni test. Cena kursa je 1800 din, a kotizacija se uplaćuje na račun br: 160-426894-85, Primalac: Centar za krizni menadžment i pregovaranje, Mite Ružića 8, Beograd, Svrha uplate: Elektronski kurs Veštine informisanja i upravljanja vremenom. U cenu kursa ulazi program, podrška tokom pohađanja kursa i sertrifikat. Za pohađanje kursa se možete prijaviti na mail: info@pregovarac.rs. Za prijavu je potrebno ostaviti: Ime i prezime, mail adresu i broj telefona. Pred početak kursa dobijate korisničko ime i lozinku za logovanje na kurs, a nakon logovanja pratite instrukcije koje vas vode kroz lekcije. Prijave i uplate najkasnije do početka...