381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs

Yop Poll Archive

Da li je pregovaranje bolji način za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija od upotrebe sile?
Da li smatrate da je pregovaranje bolji način za rešavanje kriza i konflikata od upotrebe sile?