381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Elektronski kurs: „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“

Elektronski kurs: „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“

English translate

Oslanjajući se na podatke o velikom broju žrtava uhođenja i na slučajeve koji su se završavali sa najtragičnijim ishodom, Centar za krizni menadžment i pregovaranje otvara mogućnost pohađanja onlajn kursa pod nazivom „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“.

Kurs je prožet mnoštvom smernica koje su primenljive u praksi i koje, kao takve, predstavljaju putokaz u postupanju prilikom praćenja. Ipak, kako je za zaštitu od pojave koja nas može ugroziti nužno njeno dobro poznavanje, polaznici kursa će se prvobitno upoznati sa osnovnom taktikom vršenja praćenja i trikovima kojima se služe službena lica organa unutrašnjih poslova, ali i lica iz kriminogenih sredina.

Kroz upoznavanje sa materijalom i video snimcima sa merama samostalne zaštite od praćenja, ishodište kursa se ogleda u svođenju mogućnosti viktimizacije na minimum.

Kurs traje ukupno tri nedelje. Nakon prijave, svi polaznici će dobiti svoje naloge i šifre za pristup materijalu.
Na kraju prve i druge nedelje kursa, polaznici su u obavezi da urade Kontrolni test 1 i Kontrolni test 2. U trećoj i poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test.

Kurs počinje18. juna 2018. godine. Po uspešnom okončanju istog, svim polaznicima će biti uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadzment i pregovaranje. Cena kursa iznosi 2.000 dinara.

Za prijavu je neophodno da nam dostavite svoje podatke (ime, prezime i kontakt telefon) na našu zvaničnu adresu elektronske pošte: info@pregovarac.rs.

 

Srdačan pozdrav!