381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Šta je medijacija

Šta je medijacija

Medijacija se najčešće definiše kao intervencija treće strane u pregovorima ili konfliktu koja je prihvatljuva za obe strane u sukobu. Ta treća strana ima ograničenu moć ili nema autoriteta u donošenju odluka, a pomaže stranama u sukobu da dobrovoljno postignu uzajamno prihvatljiv dogovor oko pitanja u sporu. Pored toga što se bavi ozbiljnim pitanjima , medijacija takoće može da uspostavi ili ojača osećanje poverenja i poštovanja između strana ili prekine veze na način koji minimalizuje emocionalnu ili psihološku štetu. Učešće autsajdera često obezbećuje nove perspektive za posmatranje pitanja koja razdvajaju dve strane i gradi efikasnije procese za rešavanje problema. Strane u sukobu moraju biti voljne da dozvole trećoj da se umeša u raspravu i pomogne u rešavanju problema.