381 60 160 30 30 info@pregovarac.rs

English translate

Sektor za edukaciju

 

 

Glavni ciljevi Sektora:

  1. podsticanje razvoja bezbednosne kulture građana;
  2. sprovođenje obrazovnih delatnosti u oblasti razvoja samozaštitnih kompetencija i bezbednosne kulture građana;
  3. obrazovanje građana, posebno dece i mladih, u oblasti prevencije kriza i konflikata;
  4. obrazovanje pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija;
  5. zalaganje za razvoj pregovaračkih i komunikacionih veština i upotreba istih u rešavanju kriza i konflikata i drugi.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, u okviru Sektora su realizovana brojna predavanja, elektronski kursevi, praktične obuke i radionice prilagođene različitim profilima lica.

Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje! Elektronski kurs pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“ podrazumeva sticanje znanja o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste ovog elektronskog kursa je na upoznavanju polaznika sa: teorijskim aspektima i subjektima uviđaja; operativnom i istražnom tehnikom; postupanjem uviđajne ekipe na licu mesta (mestu krivičnog događaja); kriminalističko-tehničkim (forenzičkim) postupanjem na licu mesta; metodama forenzičke obrade lica mesta; metodama fiksiranja različitih vrsta tragova i drugim nastavnim jedinicama. Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka forenzičke obrade lica mesta. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal. Svim polaznicima koji urade Završni test sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Time svi polaznici stiču pravo na pohađanje praktične obuke-demonstracije iz ove oblasti. Obuci mogu prisustvovati samo lica sa stečenim znanjem iz oblasti krminalističke tehnike (forenzike). Broj mesta je ograničen u cilju što produktivnijeg praktičnog rada sa predavačem. Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske policije sa radnim iskustvom u struci... read more

Specijalistička obuka: „Taktičko-operativne metode samoodbrane“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je postupak prijavljivanja za pohađanje specijalističke obuke, koju organizujemo u saradnji sa Međunarodnim udruženjem telohranitelja (IAB), zvanično otvoren! Obuka pod nazivom “Taktičko-operativne metode samoodbrane” je namenjena svim građanima koji su zainteresovani za izučavanje savremenih metoda odgovora na napad i otvorenog je tipa (možete se prijaviti bez obzira na prethodno usvojeno znanje i veštine iz ove oblasti). U toku naznačene obuke se svesno stvara stres,  a naročita pažnja se posvećuje mentalnoj stabilnosti polaznika, otpornosti na napad, izdržljivosti, odlučnosti, moći opažanja i brzini reakcije, što čini sastavni deo Izraelskih taktičkih metoda. Krajnji cilj obuke se ogleda u povećanju taktičke i operativne sposobnosti polaznika za zaštitu i brzo reagovanje u stresnim situacijama. Plan i program obuke je sledeći: 9:30h – Dolazak polaznika; 9:45h – Početak obuke i predstavljanje; 10-12h – Odbrana od napada rukama (hvatovi, gušenja, udarci); 12-14h – Odbrana od napada oružjem (nož, palica, pretnja vatrenim oružjem); 14h-14:30h – Pauza za ručak; 14:30h-16:30h – Odbrana korišćenjem priručnih sredstava (olovka, torba, ključevi, kišobran, sitan novac i sva druga sredstva koja nosimo sa sobom); 16:30h – Završetak obuke, evaluacija i svečana dodela sertifikata. Pored niza praktičnih vežbi i tehnika, obuka je prožeta i teoretskim celinama. U cilju mentalnog jačanja, naš psiholog će polaznicima govoriti o načinima prepoznavanja nasilnika i prevazilaženju straha u konfliktnim situacijama. Instruktor je predsednik Međunarodnog udruženja telohranitelja, tim lider za VIP zaštitu, sertifikovani instruktor Izraelskih taktičkih metoda i službeno lice Ministarstva pravde RS, Milorad Jakić. Obuka će se održati u nedelju, 29. oktobra 2017. godine, u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara, Beograd). Cena obuke... read more

Elektronski kurs: „Prevencija nasilja nad ženama“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa pod nazivom „Prevencija nasilja nad ženama“ u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Uzimajući u obzir ozbiljnost ovog krivičnog dela i fatalne ishode do kojih njegovo izvršenje dovodi, težište pomenutog elektronskog kursa je na povećanju svesti građana Republike Srbije o ovom problemu posredstvom upoznavanja sa osnovnim faktorima koji utiču na nasilje (individualnih i društvenih). Naročito ističemo da će se u poslednjoj nedelji kursa obrađivati metode kojima se može preventivno delovati kada se uoče početni faktori nasilja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja vrsta i faktora nasilja, pravne arene i prevencije nasilja nad ženama. Kurs se pohađanja metodom elektronskog učenja, MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da u toku svake nastavne nedelje urade Kontrolni test. Za sve koje žele da nauče više o ovoj temi, biće dostupan dodatni materijal. Svi polaznici elektronskog kursa „Prevencija nasilja nad ženama“ stiču pravo na: 1.  pohađanje praktične edukacije iz samoodbrane – Krav Maga* (uključuje odbranu priručnim sredstvima  kao što su olovka, torba, kišobran, kanap, sitan novac i druga, odbranu od nenaoružanog i naoružanog napadača – hladnim ili vatrenim oružjem) po ceni od 1500 RSD; *Ovoj edukaciji će, pored instruktora, prisustvovati i naš psiholog u cilju mentalnog jačanja i ohrabrivanja polaznika 2. zvanične sertifikate Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Međunarodnog udruženja telohranitelja (za polaznike... read more

Praktična radionica: „Psihološki aspekti kriminalističkog intervjuisanja“

English translate Dragi prijatelji,   Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje nove praktične radionice, koju organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (UKP). Radionica pod nazivom “Psihološki aspekti kriminalističkog intervjuisanja” je namenjena svim građanima koji su zainteresovani za izučavanje kriminalističke psihologije i otvorenog je tipa. Reč je o osmočasovnoj radionici koju, pored praktičnog, čini teorijski deo prožet sledećim nastavnim oblastima: Istorijski razvoj kriminalističkog intervjuisanja; Potreba za primenom psihologije u okviru kriminalistike; Postavka i izgled kriminalističkog intervjuisanja; Utvrđivanje istinitosti iskaza; Vođenje razgovora sa različitim kategorijama lica; Tehnike vođenja razgovora i ispitivanja. Krajnji cilj radionice se ogleda u podizanju svesti polaznika o značaju praktične primene psihologije u kriminalistici, odnosno u sticanju novog i usavršavanju prethodno stečenog znanja polaznika iz ove oblasti. Predavač je dipl. psiholog, spec. kriminalistike, Nemanja Popović, koji je u dosadašnjem radu održao preko sedamdeset (70) edukacija iz ove oblasti kako na državnom, tako i na regionalnom nivou. Praktična radionica će se održati u subotu, 24. juna 2017. godine, u prostorijama CKMP-a (opština Zvezdara). Po uspešnom okončanju iste, svim polaznicima će se uručiti zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, pohađanjem radionice, svi polaznici stiču pravo na započinjanje članstva u okviru CKMP-a i/ili UKP-a. Ističemo i to da će polaznici, koji se prijave među prvima, dobiti na poklon knjigu iz oblasti kriznog menadžmenta. Cena radionice iznosi 3500 RSD (u cenu je uračunat edukativni materijal i ketering). Svi interesenti nam mogu dostaviti lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Svako... read more

Elektronski kurs: „Uvod u kriminalističko profilisanje“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Uvod u kriminalističko profilisanje“ koji organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (CPA). Kriminalističko profilisanje predstavlja istražnu metodu koja se koristi za identifikaciju i pronalaženje nepoznatih izvršilaca krivičnih dela. Shodno tome, težište ovog elektronskog kursa je upravo na teoretskim celinama poput: kriminalističkog profilisanja, razlikovanja osnovnih pravaca profilisanja, upoznavanja sa osnovnim metodama i tehnikama profilisanja, analize ulaznih podataka, kao i samog postavljanja problema kriminalističkog profilisanja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja načina, tehnika i metoda profilisanja lica iz kriminogenih sredina. Pohađanje kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici kursa mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da urade sve kontrolne testove za uspešan završetak kursa. Svim polaznicima koji polože testove sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, svi polaznici stiču mogućnost pohađanja praktične radionice na kojoj će se izrađivati profil izvršilaca krivičnih dela, za šta je neophodno posedovanje osnovnog znanja iz oblasti krimininalističkog profilisanja. Kurs počinje 18. juna 2018. godine i traje ukupno tri nedelje. Cena kursa iznosi 2000 RSD. Molimo sve interesente da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Srdačan... read more

„Obuka za predavače“

English translate Dragi prijatelji,   Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje obuke koju organizujemo u cilju formiranja grupe sertifikovanih predavača! „Obuka za predavače“ je teorijsko-praktičan oblik edukacije, namenjen svim građanima koji nisu dovoljno spremni da vlastito stručno znanje i iskustvo prenesu onima koji su još na početku. Odgovarajući nivo veština prezentovanja i prenošenja znanja pred velikom grupom ljudi, može se steći samo adekvatnim treningom. Iz tog razloga, sprovođenje ove obuke je prepušteno licenciranim predavačima sa višegodišnjim iskustvom u držanju raznih tipova edukativnih programa. Obuka traje ukupno 11h i podeljena je na dva dana. Prvog dana će se obrađivati teoretske celine poput: veština fasilitacije, pripremanja nastavnog okruženja, pripremanja nastavnog sadržaja i mnogih drugih. Drugi dan je posvećen planiranju, pripremanju i praktičnom izvođenju časa, koji se ocenjuje i predstavlja završni ispit. Krajni rezultat obuke se ogleda u formiranju grupe predavača, koji će u narednom periodu sprovoditi edukativne programe pod okriljem Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Drugim rečima, svi polaznici obuke, koji polože završni ispit i osposobe se za predavače, stiču mogućnost držanja predavanja, kurseva i-ili obuka posredstvom Udruženja, a time i pravo na predviđenu naknadu. Pored pomenutog, polaznicima se pruža mogućnost da, u skladu sa principima interaktivne nastave i učenja odraslih, u svojim organizacionim jedinicama adekvatno pristupe rešavanju problema, koji su prouzrokovani nedostatkom znanja, veština i stručnih kompetencija. Broj polaznika je ograničen. Usled velike zainteresovanosti, pristupiće se selekciji. Prednost imaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije, Ministarstva odbrane, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva zdravlja, Gorske službe spasavanja, Crvenog krsta, privatnih agencija za obezbeđenje, odnosno sva lica čiji je opis posla u skladu sa ciljevima Udruženja. Obuka... read more