381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs

English translate

Sektor za edukaciju

 

 

Glavni ciljevi Sektora:

  1. podsticanje razvoja bezbednosne kulture građana;
  2. sprovođenje obrazovnih delatnosti u oblasti razvoja samozaštitnih kompetencija i bezbednosne kulture građana;
  3. obrazovanje građana, posebno dece i mladih, u oblasti prevencije kriza i konflikata;
  4. obrazovanje pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija;
  5. zalaganje za razvoj pregovaračkih i komunikacionih veština i upotreba istih u rešavanju kriza i konflikata i drugi.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, u okviru Sektora su realizovana brojna predavanja, elektronski kursevi, praktične obuke i radionice prilagođene različitim profilima lica.

Praktična radionica: „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“

Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvoren postupak prijavljivanja za pohađanje edukacije koju tradicionalno organizujemo u cilju osposobljavanja građana za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem! Praktična radionica pod nazivom “Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama” je namenjena svakome ko želi razviti pregovaračke veštine uz pomoć eksperata, koji se dugi niz godina bave kriznim i konfliktnim situacijama kao što su: talačke situacije, porodično nasilje, hapšenje izvršilaca teških krivičnih dela, pregovaranje sa suicidnim osobama, psihički poremećenim osobama, otmičarima, iznuđivačima, razbojnicima i dr. Pohađanje radionice podrazumeva interaktivan i višečasovni rad sa iskusnim ekspertima kroz simulaciju realnih kriznih i konfliktnih situacija i, kao takva, predstavlja jedinstvenu priliku upoznavanja i druženja sa najvećim stručnjacima iz oblasti policijskog pregovaranja.  Ishodište radionice se ogleda u podizanju svesti polaznika o značaju razvijanja pregovaračkih veština za obavljanje složenih bezbednosnih poslova, sa akcentom na tehniku i taktiku policijskog pregovaranja. Uspešnim pohađanjem ove edukacije, svi polaznici stiču pravo na: zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje; duplo jeftiniju cenu elektronskog kursa po izboru; učlanjenje i beneficije koje imaju samo naši članovi. U toku je formiranje grupe za pohađanje radionice koja će se realizovati 18. marta 2018. godine u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje, u ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara. Cena radionice iznosi 3500 RSD. U ovu cenu je uključen edukativni materijal i ketering. Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Srdačan... read more

Elektronski kurs: „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje! U fokusu elektronskog kursa pod nazivom „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“ je sticanje znanja o digitalnoj obradi lica mesta, pri čemu je težište kursa na sledećim nastavnim jedinicama: Digitalna forenzika kao naučna disciplina; Način bezbednog snimanja i brisanja podataka sa računara; Metodologija i sprovođenje digitalne istrage; Prikupljanje i obrada digitalnih dokaza; Veza između fizičkog i digitalnog lica mesta; Alati i tehnike digitalne forenzike. Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja polaznika iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka digitalne obrade lica mesta. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal. Svim polaznicima koji uspešno završe kurs, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Za prvih dvadesetoro (20) polaznika, obezbedićemo knjigu „Dosije Snouden“, autora Luka Hardinga. Takođe, svi polaznici ovog kursa stiču pravo na pohađanje našeg elektronskog kursa pod nazivom “Talačko pregovaranje” po duplo jeftinijoj ceni (800 RSD). Opis ovog kursa možete pronaći na sledećem linku: http://pregovarac.rs/elektronski-kurs-talacko-pregovaranje/ . Početak kurseva je predviđen za... read more

Praktična obuka-demonstracija: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje praktične obuke – demonstracije pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“. Reč je o edukaciji koja je orijentisana na sticanje znanja i veština o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste obuke je na sledećim nastavnim jedinicama: 1. Istorija operativne forenzike; 2. Organizacija i savremena praksa operativne forenzike u Srbiji; 3. Obezbeđenje lica mesta; 4. Tehnička načela izrade uviđajne dokumentacije; 5. Metodi fiksiranja zatečenog stanja (sa praktičnim primerima); 6. Izrada uviđajne dokumentacije. Obuka je namenjena svim polaznicima istoimenog elektronskog kursa, kao i svim licima koja poseduju osnovno znanje iz oblasti kriminalističke tehnike (forenzike). Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske policije sa radnim iskustvom u struci u trajanju od 30 godina, inspektoru i šefu grupe za uviđaje teških krivičnih dela klasičnog kriminaliteta i saobraćajnih nezgoda (nekoliko hiljada uviđaja), koordinatoru za operativnu forenziku u Odeljenju za operativnu kriminalističku tehniku pri Upravi kriminalističke policije, gospodinu Miletu Vukašinoviću. Centar za krizni menadžment i pregovaranje je  33. institucija u kojoj će održati edukaciju. Obuka će se održati 23. decembra od 11h do 17h u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića 8, opština Zvezdara). Po okončanju iste, svim polaznicima ćemo uručiti zvaničan sertifikat Udruženja sa taksativno navedenim celinama iz kojih je usvojeno znanje (fiksiranje zatečenog stanja na licu mesta, izazivanje tragova papilarnih linija i fiksiranje istih, fotografisanje lica mesta i druge). Broj mesta je ograničen na 10 polaznika u cilju što produktivnijeg praktičnog rada. Cena obuke, u koju je uključen edukativni materijal i ketering, iznosi 2600 RSD. Molimo sva zainteresovana... read more

Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje! Elektronski kurs pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“ podrazumeva sticanje znanja o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste ovog elektronskog kursa je na upoznavanju polaznika sa: teorijskim aspektima i subjektima uviđaja; operativnom i istražnom tehnikom; postupanjem uviđajne ekipe na licu mesta (mestu krivičnog događaja); kriminalističko-tehničkim (forenzičkim) postupanjem na licu mesta; metodama forenzičke obrade lica mesta; metodama fiksiranja različitih vrsta tragova i drugim nastavnim jedinicama. Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka forenzičke obrade lica mesta. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal. Svim polaznicima koji urade Završni test sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Time svi polaznici stiču pravo na pohađanje praktične obuke-demonstracije iz ove oblasti. Obuci mogu prisustvovati samo lica sa stečenim znanjem iz oblasti krminalističke tehnike (forenzike). Predviđeno vreme realizacije je 23. decembar, a broj mesta ograničen u cilju što produktivnijeg praktičnog rada sa predavačem. Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske... read more

Specijalistička obuka: „Taktičko-operativne metode samoodbrane“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je postupak prijavljivanja za pohađanje specijalističke obuke, koju organizujemo u saradnji sa Međunarodnim udruženjem telohranitelja (IAB), zvanično otvoren! Obuka pod nazivom “Taktičko-operativne metode samoodbrane” je namenjena svim građanima koji su zainteresovani za izučavanje savremenih metoda odgovora na napad i otvorenog je tipa (možete se prijaviti bez obzira na prethodno usvojeno znanje i veštine iz ove oblasti). U toku naznačene obuke se svesno stvara stres,  a naročita pažnja se posvećuje mentalnoj stabilnosti polaznika, otpornosti na napad, izdržljivosti, odlučnosti, moći opažanja i brzini reakcije, što čini sastavni deo Izraelskih taktičkih metoda. Krajnji cilj obuke se ogleda u povećanju taktičke i operativne sposobnosti polaznika za zaštitu i brzo reagovanje u stresnim situacijama. Plan i program obuke je sledeći: 9:30h – Dolazak polaznika; 9:45h – Početak obuke i predstavljanje; 10-12h – Odbrana od napada rukama (hvatovi, gušenja, udarci); 12-14h – Odbrana od napada oružjem (nož, palica, pretnja vatrenim oružjem); 14h-14:30h – Pauza za ručak; 14:30h-16:30h – Odbrana korišćenjem priručnih sredstava (olovka, torba, ključevi, kišobran, sitan novac i sva druga sredstva koja nosimo sa sobom); 16:30h – Završetak obuke, evaluacija i svečana dodela sertifikata. Pored niza praktičnih vežbi i tehnika, obuka je prožeta i teoretskim celinama. U cilju mentalnog jačanja, naš psiholog će polaznicima govoriti o načinima prepoznavanja nasilnika i prevazilaženju straha u konfliktnim situacijama. Instruktor je predsednik Međunarodnog udruženja telohranitelja, tim lider za VIP zaštitu, sertifikovani instruktor Izraelskih taktičkih metoda i službeno lice Ministarstva pravde RS, Milorad Jakić. Obuka će se održati u nedelju, 29. oktobra 2017. godine, u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara, Beograd). Cena obuke... read more

Elektronski kurs: „Prevencija nasilja nad ženama“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa pod nazivom „Prevencija nasilja nad ženama“ u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Uzimajući u obzir ozbiljnost ovog krivičnog dela i fatalne ishode do kojih njegovo izvršenje dovodi, težište pomenutog elektronskog kursa je na povećanju svesti građana Republike Srbije o ovom problemu posredstvom upoznavanja sa osnovnim faktorima koji utiču na nasilje (individualnih i društvenih). Naročito ističemo da će se u poslednjoj nedelji kursa obrađivati metode kojima se može preventivno delovati kada se uoče početni faktori nasilja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja vrsta i faktora nasilja, pravne arene i prevencije nasilja nad ženama. Kurs se pohađanja metodom elektronskog učenja, MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da u toku svake nastavne nedelje urade Kontrolni test. Za sve koje žele da nauče više o ovoj temi, biće dostupan dodatni materijal. Svi polaznici elektronskog kursa „Prevencija nasilja nad ženama“ stiču pravo na: 1. pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“ po ceni od 500 RSD (kurs je prožet smernicama za postupanje u slučaju praćenja-uhođenja); 2. pohađanje praktične edukacije iz samoodbrane – Krav Maga* (uključuje odbranu priručnim sredstvima  kao što su olovka, torba, kišobran, kanap, sitan novac i druga, odbranu od nenaoružanog i naoružanog napadača – hladnim ili vatrenim oružjem) po ceni od 1500 RSD; *Ova edukacija će se... read more