381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Akademija života


G
lavni ciljevi Akademije su:

  1. podizanje svesti građana o značaju ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz unapređenje sopstvenog znanja, veština, stavova i navika;
  2. informisanje građana o mogućnostima ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz tribine, radionice, seminare i druge vidove komunikacije sa stručnim licima;
  3. organizovanje programa u cilju osnaživanja građana za prevazilaženje ličnih kriza i konflikata.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, a od strane stručnih lica, u okviru Sektora za lični i profesionalni razvoj se naročita pažnja posvećuje savetovanju, podršci i usmeravanju.

U okviru Akademije otvorena je mogućnost pohađanja Krav Mage i Integrativne terapeutske Yoge.

Krav Maga Global (KMG)  je praktičan i taktičan metod borenja koji obučava kako da se spreči, razreši i prevaziđe bilo koja vrsta nasilja i napada. Krav Maga obučava praktikanta u temama samoodbrane, samozaštite, borilačkim i borbenim veštinama, kao i veštinama zaštite drugih na jedinstven i svestran (iscrpan) način učenja. Ona pospešuje tehnički, taktički, fizički i mentalni napredak i usavršavanje. Krav Maga, između ostalog, uključuje sledeće teme:

  •  predostrožnosti, prevencije, izbegavanja i odstupanja;
  •  bacanja i padovi u svim mogućim uslovima, pravcima i uglovima;
  • napadi i kontranapadi izvedeni na sve moguće mete, distance, uglove, pravce i u svim ritmovima, izvedenim iz svih mogućih položaja i telesnih pozicija;
  • upotreba svih mogućih uobičajenih predmeta i objekata u odbrambene svrhe;
  • odbrana od nenaoružanih napada: udaraca rukama, nogama i ostalim delovima tela;
  • oslobađanje od svih vrsta hvatova, držanja, zahvata;
  • odbrana od svih mogućih pretnji i napada nožem, oštrim predmetima, palicama, tupim predmetima i svih vrsta vatrenog oružja (duga i kratka cev).

Integrativna terapeutska joga je sistem vežbanja prilagođen svakom pojedincu u odnosu na njegove godine, fizičko stanje i trenutne mogućnosti tela. Vežbe joga položaja i joga disanja pomažu održavanju zdravlja kičmenog stuba, uravnotežuju metabolizam, nervni sistem, poboljšavaju cirkulaciju, povoljno deluju na disajne organe, neutrališu umor, napetost, stres i unapređuju mentalno zdravlje. Pravilno povezani joga položaji istežu, oživljavaju i opuštaju svaki deo tela i tako ga pravilno regenerišu. Integrativna terapeutska joga u sistem vežbanja integriše i elemente drugih pravaca ličnog razvoja: Reiki, NLP, Koučing, Kvantna harmonizacija i sl.

English translate


Integrativna terapeutska yoga
je sistem vežbanja prilagođen svakom pojedincu u odnosu na njegove godine, fizičko stanje i trenutne mogućnosti tela. Vežbe yoga položaja i yoga disanja pomažu održavanju zdravlja kičmenog stuba, uravnotežuju metabolizam, nervni sistem, poboljšavaju cirkulaciju, povoljno deluju na disajne organe, neutrališu umor, napetost, stres i unapređuju mentalno zdravlje. Integrativna terapeutska yoga u sistem vežbanja integriše i elemente drugih pravaca kao što su reiki, koučing, kvantna harmonizacija, autogeni trening i dr.