381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Akademija života

Osnovni zadatak svakog čoveka bi trebao biti da kontinuirano radi na sebi, da uči i da napreduje kroz život.

Stoga je za naziv ove teme izabran “Akademija života“, a glavni ciljevi su:

  1. Podizanje svesti o značaju ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz unapređenje sopstvenog znanja, veština, stavova i navika;
  2. Informisanje o mogućnostima ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz tribine, radionice, seminare i druge vidove komunikacije;
  3. Organizovanje programa u cilju osnaživanja za prevazilaženje ličnih kriza i konflikata.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva u okviru Akademije se naročita pažnja posvećuje savetovanju, podršci i usmeravanju.

Metode ličnog razvoja i usavršavanja su mnoge: sve vrste edukacija, razvoj veština komunikacije, razne vrste psihoterapija, koučing, borilačke veštine, joga, meditacija, reiki, NLP i druge tehnike pomoću kojih možemo da unapredimo svoje potencijale.

Za pitanja i više informacija možete nam pisati na: info@pregovarac.rs