381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

English translate

Sektor za lični i profesionalni razvoj

 


G
lavni ciljevi Sektora su:

 1. podizanje svesti građana o značaju ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz unapređenje sopstvenog znanja, veština, stavova i navika;
 2. informisanje građana o mogućnostima ličnog i profesionalnog usavršavanja kroz tribine, radionice, seminare i druge vidove komunikacije sa stručnim licima;
 3. organizovanje programa u cilju osnaživanja građana za prevazilaženje ličnih kriza i konflikata.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva, a od strane stručnih lica, u okviru Sektora za lični i profesionalni razvoj se naročita pažnja posvećuje savetovanju, podršci i usmeravanju:

 • žrtava seksualnog, fizičkog i-ili psihičkog nasilja;
 • dece iz razbijenih porodica i bez roditeljskog nadzora;
 • građana sa posebnim potrebama;
 • građana koji boluju od depresije;
 • građana koji nisu u radnom odnosu;
 • bivših osuđenika u postupku njihove reintegracije u društvo itd.

Pored navedenih aktivnosti, a u cilju razvijanja mentalne stabilnosti građana, u okviru Sektora je otvorena mogućnost pohađanja sistema borilačkih veština – Krav Mage i Integrativne terapeutske Yoge.

Krav Maga Global (KMG)  je praktičan i taktičan metod borenja koji obučava kako da se spreči, razreši i prevaziđe bilo koja vrsta nasilja i napada. Krav Maga obučava praktikanta u temama samoodbrane, samozaštite, borilačkim i borbenim veštinama, kao i veštinama zaštite drugih na jedinstven i svestran (iscrpan) način učenja. Ona pospešuje tehnički, taktički, fizički i mentalni napredak i usavršavanje. Krav Maga, između ostalog, uključuje sledeće teme:

 •  predostrožnosti, prevencije, izbegavanja i odstupanja;
 •  bacanja i padovi u svim mogućim uslovima, pravcima i uglovima;
 • napadi i kontranapadi izvedeni na sve moguće mete, distance, uglove, pravce i u svim ritmovima, izvedenim iz svih mogućih položaja i telesnih pozicija;
 • upotreba svih mogućih uobičajenih predmeta i objekata u odbrambene svrhe;
 • odbrana od nenaoružanih napada: udaraca rukama, nogama i ostalim delovima tela;
 • oslobađanje od svih vrsta hvatova, držanja, zahvata;
 • odbrana od svih mogućih pretnji i napada nožem, oštrim predmetima, palicama, tupim predmetima i svih vrsta vatrenog oružja (duga i kratka cev).

U okviru ovog sistema borenja postoje programi prilagođeni policiji, vojsci, agencijama za obezbeđenje itd.


Integrativna terapeutska yoga
je sistem vežbanja prilagođen svakom pojedincu u odnosu na njegove godine, fizičko stanje i trenutne mogućnosti tela. Vežbe yoga položaja i yoga disanja pomažu održavanju zdravlja kičmenog stuba, uravnotežuju metabolizam, nervni sistem, poboljšavaju cirkulaciju, povoljno deluju na disajne organe, neutrališu umor, napetost, stres i unapređuju mentalno zdravlje. Integrativna terapeutska yoga u sistem vežbanja integriše i elemente drugih pravaca kao što su reiki, koučing, kvantna harmonizacija, autogeni trening i dr.