381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Rešavanje konflikta

Svrha ovog priručnika jeste da učesnike upozna sa oblašću rešavanja konflikta; cilj joj je da pomogne čitaocima da razviju osnovna razumevanja konflikta i procesa rešavanja konflikta, kao i da razviju veštine potrebne da bi se efikasnije nosili jedni sa drugima, sa pripadnicima drugih organizacija i predstavnicima lokalnih zajednica. Priručnik nije zamišljen kao sredstvo koje će omogućiti čitaocima da se direktno uključuju, da intervenišu u krupna i kompleksna pitanja dugotrajnih i nasilnih konflikta, niti mu je cilj da uči iskusne pojedince u ovoj oblasti kako da obavljaju svoje poslove…

Preuzmite dokument