381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Održan još jedan tradicionalni regionalni seminar pregovarača u Gotenici

Održan još jedan tradicionalni regionalni seminar pregovarača u Gotenici

U periodu od 26.-30. septembra 2011. godine u centru za obuku policije u Gotenici, Slovenija, održan je tradicionalni seminar policijskih pregovarača iz regiona. Seminaru su prisustvovali predstavnici policijskih pregovarača domaćina Slovenije, Hrvatske, Srbije, Federacije BiH, Republike Srpske i Crne Gore. Pored razmene iskustva i upoznavanja sa najznačajnijim slučajevima koji su se dogodili u državama učesnicama u prethodnoj godini, učesnici seminara su prisustvovali i predavanju u Vatrogasnoj brigadi koje se ticalo postupaka u slučajevima u kojima ima požara, eksplozija ili pretnje eksplozivnim napravama. Na kraju dana održana je i vežba pregovora iz korpe na visini od 25 metara.