381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Praktična radionica: „Rukovođenje i proces donošenja odluka u vanrednim situacijama“

Praktična radionica: „Rukovođenje i proces donošenja odluka u vanrednim situacijama“

Dragi prijatelji,

 

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da je zvanično otvoren postupak prijavljivanja za pohađanje prve u nizu edukacija iz oblasti vanrednih situacija koje organizujemo!

Praktična radionica pod nazivom “Rukovođenje i proces donošenja odluka u vanrednim situacijama” podrazumeva sticanje znanja o prepoznavanju rizika, sistemu zaštite i spasavanja u Republici Srbiji i dosadašnjim iskustvima iz proglašenih vanrednih situacija, sa akcentom na rukovođenje i proces donošenja odluka.

Na radionici će biti prikazani brojni primeri iz prakse, te je predviđeno da svi polaznici aktivno učestvuju u grupnim diskusijama i simulacijama realnih vanrednih događaja i vanrednih situacija.

Ishodište radionice se ogleda u podizanju bezbednosne kulture i kapaciteta polaznika za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu u vanrednim situacijama na viši nivo.

Predavač je dipl. inženjer,  Aleksandar Lazarević, koji je ceo svoj radni vek proveo u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Profesionalnu karijeru je započeo u Vatrogasnoj brigadi Beograd. Na poslovima operativnog rukovodioca, prošao je radna mesta od komandira vatrogasnog odeljenja, pa sve do komandanta vatrogasnih bataljona Voždovac i Zvezdara, gde je rukovodio mnogim složenim vatrogasno-spasilačkim intervencijama. Posle dvadesetogodišnje operativne karijere, prelazi u Upravu protivpožarne policije MUP-a. Po formiranja Sektora za vanredne situacije, postaje načelnik novoformiranog Nacionalnog trening centra za vanredne situacije. Tokom profesionalne karijere, naš predavač je završio mnoge specijalističke kurseve, stručne seminare i obuke iz oblasti zaštite i spasavanja i upravljanja vanrednim situacijama i drugim krizama. Vodio je veliki broj savetovanja, seminara, radionica, komandno-simulacionih i terenskih vežbi. Učestvovao je u realizaciji više projekata u okviru smanjenja rizika od katastrofa i podizanja kapaciteta za odgovor u vanrednim situacijama. Autor je više stručnih radova iz oblasti zaštite i spasavanja i kriznog menadžmenta.

Naznačena radionica će se održati u vremenskom trajanju od 10-15h,  4. novembra 2018. godine, u prostorijama Centra za krizni menadžmet i pregovaranje, ulica Mite Ružića broj 8 (krug bivše fabrike Kluz), opština Zvezdara. Cena edukacije iznosi 4000 RSD, a za sve polaznike nekih od naših praktičnih ili elektronskih edukativnih programa, obezbeđen je popust u iznosu od 10%. U ovu cenu je uključen zvaničan sertifikat CKMP-a, edukativni materijal i ketering.

Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Srdačan pozdrav,
Tim CKMP-a