381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Praktična obuka – demonstracija: „Forenzička obrada lica mesta i morfološka analiza tragova krvi“

Praktična obuka – demonstracija: „Forenzička obrada lica mesta i morfološka analiza tragova krvi“

Dragi prijatelji,

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje naše nove praktične obuke – demonstracije pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta i morfološka analiza tragova krvi“. Reč je o edukaciji orijentisanoj na sticanje znanja i veština o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela sa posebnim akcentom na analizu tragova krvi.

Shodno tome, težiste obuke je na sledećim nastavnim jedinicama:

  1. Istorijat operativne forenzike u svetu i Srbiji;
  2. Mesto i uloga forenzike u pravnom sistemu, organizacija i savremena praksa u Srbiji;
  3. Obezbeđenje lica mesta kao preduslov za kvalitetnu forenzičku obradu;
  4. Metodi fiksiranja zatečenog stanja, elementi i tehnička načela izrade uviđajne dokumentacije;
  5. Određivanje padnog ugla na osnovu dimenzija krvnih mrlja;
  6. Analiza fizičkih karakteristika tragova krvi;
  7. Određivanje smera kretanja tela ili objekta na osnovu izgleda tragova krvi;
  8. Karakteristike krvnih mrlja nanetih velikim brzinama (projektili);
  9. Određivanje tačke konvergencije krvnih mrlja u ravni i tačke izvorišta krvnih mrlja u prostoru;
  10. Eksperimenti i analize rezultata.

Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske policije sa radnim iskustvom u struci u trajanju od 30 godina, inspektoru i šefu grupe za uviđaje teških krivičnih dela klasičnog kriminaliteta i saobraćajnih nezgoda (nekoliko hiljada uviđaja), koordinatoru za operativnu forenziku u Odeljenju za operativnu kriminalističku tehniku pri Upravi kriminalističke policije, gospodinu Miletu Vukašinoviću. U realizaciji obuke će učestvovati i profesorka Kriminalističko-policijske akademije, inače član Internacionalne policijske asocijacije i Internacionalne asocijacije kriminalista, predavač na više specijalističkih kurseva organizovanih za potrebe MUP-a, autor velikog broja stručnih publikacija, doc. dr Ivana Bjelovuk.

Obuka će se održati 24. novembra u vremenskom trajanju od 10h do 17h u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara). Po okončanju iste, svim polaznicima će biti uručen sertifikat sa taksativno navedenim celinama iz kojih je usvojeno znanje (fiksiranje zatečenog stanja na licu mesta, izazivanje i fiksiranje tragova papilarnih linija, fotografisanje lica mesta, morfološka analiza tragova krvi i druge). Cena obuke, u koju je uključen edukativni materijal i ketering, iznosi 4500 RSD, pri čemu se uplata može izvršiti iz dva dela. Poslednji dan za prijavu i uplatu je 22. novembar.

Napominjemo da je pomenuta obuka namenjena isključivo polaznicima elektronskog kursa, odnosno praktične obuke – demonstracije pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“. Predznanje iz ove oblasti je uslov za pohađanje obuke.

Za sva lica koja do sada nisu imala priliku da pohađaju naše edukacije iz oblasti kriminalističke tehnike (forenzike), ponovo je otvoren postupak prijavljivanja za elektronski kurs pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“. Opis kursa možete pronaći na sledećem linku: http://pregovarac.rs/elektronski-kurs-forenzicka-obrada-lica-mesta/ .
Ukupna cena elektronskog kursa „Forenzička obrada lica mesta“ i praktične obuke – demonstracije  „Forenzička obrada lica mesta i morfološka analiza tragova krvi“ iznosi 6000 RSD, uz mogućnost dvodelnog plaćanja. Poslednji dan za prijavu i uplatu prvog dela je 16. novembar.

Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon)  putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Srdačan pozdrav!