381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Pristupanje Savezu za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe

Pristupanje Savezu za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe

English translate

Dana 5. juna 2015. godine, Skupština Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP) je donela odluku o pristupanju “Savezu za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe”. Savez je registracijom u APR-u postao pravni subjekt. Detaljan opis delatnosti, organizacione srukture i drugih prava i obaveza dat je u Statutu Saveza. Ovaj Savez čine organizacije čije polje delovanja je u oblasti mentalnog zdravlja, ili organizacije čije delovanje predstavlja podršku delovanju Saveza. Savez deluje u oblasti očuvanja mentalnog zdravlja u situacijama ličnih (individualnih) i masovnih katastrofa.

Osim organizacija, članovi saveza mogu biti pojedinci koji će delovati u skladu sa Statutom Saveza radi unapređenja njegovog rada.

Savez čine organizacije koje:

1. primarno deluju u oblasti psihološke podrške na lokalnom nivou;
2. obezbeđuju administrativno-finansijski uslov rada Saveza;
3. unapređuju rad Saveza.

Organizacije koje pružaju psihološku podršku na lokalnom nivou su:

  • Šabac – „Srpsko-Norveško društvo“
  • Beograd – „Psihologos“ (u osnivanju)
  • Beograd – „Centar za krizni menadžment i pregovaranje“
  • Paraćin – „Štit – Paraćin“
  • Kraljevo – „Raskršće“
  • Novi Sad – „Internacionalni centar za transfer znanja i tehnologija, partnerstvo i inovacije-ICTTI“