381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Plan zbrinjavanja u masovnim nesrećama

Ne očekujemo nesreće, ali se one dešavaju. Sa životom dolaze prirodne nepogode i katastrofe. Industrijski napredak dovodi do tehnoloških akcidenata. Socioekonomska i politička previranja i promene dovode do nezadovoljstva, terorizma i rata. Pravila priprema i planiranje omogućavaju zajednici da smanji snagu razaranja i žrtve katastrofe.

Preuzmite dokument