381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Oružjem protiv otmičara – deset najuspešnijih operacija oslobadjanja talaca

Oružjem protiv otmičara – deset najuspešnijih operacija oslobadjanja talaca

Oružjem protiv otmičara IKnjiga u izdanju Centra za krizni menadžment i pregovaranje pod nazivom ”Oružjem protiv otmičara – deset najuspešnijih operacija oslobadjanja talaca” autora mr Željka Mojsilovića i Dragana Džamića.
Posmatrajuči svih deset slučajeva talačkih kriza koje su razmatrane u ovom delu može se zaključiti da su sve situacije politički motivisane, odnosno, svi opisani slučajevi se mogu smatrati terorističkim aktima uzimanja talaca. Teroristički akti i krivična dela čija je glavna karakteristika pokušaj ostvarivanja određenih ciljeva otmicom ljudi uz pretnju ugražavanja njihovog života i zdravlja, spadaju u red onih koji u najvećoj meri dovode do uznemirenja javnosti i potencijalno do dublje društvene krize.
U više slučajeva koji su navedeni, izvršioci su bili bombaši samoubice, koji su u svakom trenutku bili spremni da umru za svoj cilj. I pored toga, policijske i vojne snage koje su angažovane su uspele da spasu najveći broj talaca.