381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs

Elektronski kurs: „Uvod u kriminalističko profilisanje“

Elektronski kurs: „Uvod u kriminalističko profilisanje“

English translate

Dragi prijatelji,

 

Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Uvod u kriminalističko profilisanje“ koji organizujemo u saradnji sa Udruženjem kriminalističkih profajlera (CPA).

Kriminalističko profilisanje predstavlja istražnu metodu koja se koristi za identifikaciju i pronalaženje nepoznatih izvršilaca krivičnih dela. Shodno tome, težište ovog elektronskog kursa je upravo na teoretskim celinama poput: kriminalističkog profilisanja, razlikovanja osnovnih pravaca profilisanja, upoznavanja sa osnovnim metodama i tehnikama profilisanja, analize ulaznih podataka, kao i samog postavljanja problema kriminalističkog profilisanja.

Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja načina, tehnika i metoda profilisanja lica iz kriminogenih sredina.

Pohađanje kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici kursa mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da urade sve kontrolne testove za uspešan završetak kursa.

Svim polaznicima koji polože testove sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Takođe, svi polaznici stiču pravo na učlanjenje u Udruženje kriminalističkih proflajlera i mogućnost pohađanja praktične radionice na kojoj će se izrađivati profil izvršilaca krivičnih dela, za šta je neophodno posedovanje osnovnog znanja iz oblasti krimininalističkog profilisanja.

Kurs počinje 29. maja 2017. godine i traje ukupno tri nedelje. Cena kursa iznosi 2000 RSD.

Molimo sve interesente da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Srdačan pozdrav!