381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Obuka pregovarača na Avali

Obuka pregovarača na Avali

English translate

U periodu od 18. do 29. 10. 2010. godine, realizovan je peti ciklus Osnovne obuke za policijske pregovarače. Obuku su realizovali Uprava za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku i Pregovarački tim Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Obuku su pohađali policijski službenici iz više organizacionih jedinica MUP-a. Pored polaznika iz Srbije, obuku su pohađala i dva predstavnika stranih policija i to, po jedan polaznik jedan iz policije Hrvatske i policije Slovenije.

Obuka je realizovana u trajanju od 80 nastavnih časova (10 radnih dana), u prostorijama Nastavnog centra “Avala” u dva nastavna dela: prvi deo, teorijska nastava u ukupnom fondu od 64 časa; drugi deo, praktične vežbe i njihova analiza u ukupnom fondu od 16 časova. Tokom obuke obrađeno je dvanaest tematskih celina, koje su polaznicima pružile osnovna znanja koja se odnose na veštine komunikacije, pregovaračku taktiku, rukovođenje u kriznim situacijama, kao i sadejstvo različitih jedinica policije u sličnim situacijama.

S obzirom da je cilj obuke bio pružanje mogućnosti polaznicima da shvate značaj i usvoje znanja iz oblasti rešavanja kriznih situacija i konflikata, kao i da se osposobe za izvršavanje radnih zadataka policijskog pregovarača, on je u potpunosti ostvaren što je pokazala završna vežba koja je obavljena dana 28. 10. 2010. godine u kojoj su polaznici samostalno simulirali rad Pregovaračkog tima u talačkoj situaciji. Svi polaznici su pokazali visok nivo usvojenih znanja i na osnovu toga dobili ‘uverenje o završenoj Osnovnoj obuci za policijske pregovarače’, čime su stekli uslov da, po potrebi, obavljaju poslove policijskog pregovarača.