381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Центар Преговарач

Удружење ’’Центар за кризни менаџмент и преговарање’’ (у даљем тексту Центар Преговарач) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у областима: унапређења процеса мирног решавања кризних и конфликтних ситуација и управљања ризиком; иновирања знања, вештина и компетенција у области безбедносне културе и подизања капацитета за личну, узајамну и колективну заштиту грађана; подстицања ненасилних метода за остваривање легитимних друштвених интереса и рада на личном и професионалном развоју појединаца и остваривању њихових права и слобода.

ЦКМП је основан на оснивачкој скупштинин 23.октобра 2008. године, a прво решење о регистрацији у Министарству за државну управу и локалну самоуправу је донето 19.01.2019. године.

У том периоду је ЦКМП издао две књиге: “Тероризам и преговарање“, 2009, и “Оружјем против отмичара“ 2010. године, a 05.11.2019. године потписан је уговор о сарадњи ЦКМП са Факултетом Безбедности Универзитета у Београду. Једна од тема у разговорима са ФБ је била и Успостављање центра за обуку стручног особља које обавља послове контрадиверзионе контроле ваздухоплова, путника и ствари“.

Један од најзначајнијих пројеката из тог периода је Стручна расправа на тему “Анализа и процена ризика у ситуацијама дојаве о постављеној бомби“ која је реализована 26. маја 2010. године  у сарадњи са ЦАРУК. На овом скупу који је одржан у свечаној сали хотела Палас је узело учешће више од 40 предсатавника министарстава, државних институција, јавних предузећа, банака, болница, судова и невладиног сектора.

У периоду 2012.-2015. организовано је више радионица и предавања а неке од њих су: “Преговарање у кризним и конфликтним ситуацијама“, “Стрес и како се носити са њим“  и “Израда пројеката“ .

Од 14. јуна 2015. године, заједно са још седам организација, ЦКМП је оснивач “Савеза за психолошку подршку у условима личне и масовне катастрофе“.

Од 08.02.2016. године, ЦКМП се сели на адресу Мите Ружића 8. на Звездари,  почиње нови период живота ЦКМП и долази до експанзије курсева и радионица које ЦКМП организује. Оснивају се три Сектора: Сектор за едукацију, Сектор за друштвени развој и Сектор за превенцију личних криза и конфликата. Неке од семинара и радионица које се организују су: “Међународна шпијунажа”, “Трговина људима”, “Вештине комуникације”, “Вештине преговарања”, “Руковање ватреним оружјем” и сл.

Најновији пројекат ЦКМП је серија радионица које се организују за запослене у локалним самоуправама на тему “Превенција и поступци у случајевима тероризма и других ванредних ситуација“, као и серија кампова за одрживи живот и преживљавање у природи.