381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Centar Pregovarač

Ovaj Centar je nastao pre više od 12 godina kao Centar za krizni menadžment i pregovaranje sa idejom da edukuje ljude adekvatnim veštinama komunikacije i merama samozaštite i bezednosti. Prolazeći kroz godine transformacije organizovane su stotine predavanja, edukacija, okruglih stolova i projekata… Kroz centar je prošlo stotine mladih, obrazovanih ljudi na putu ka nekom svom, ličnom cilju. Vremenom su se prioriteti menjali pa se sa primarno policijskih i bezbednosnih tema kao što je terorizam, nasilje u porodici, upravljanje kriznim i vanrednim situacijama, polako prelazilo na teme kao što je komunikacija, pregovaranje, odlučivanje, upravljanje vremenom i sl. da bi se u poslednje vreme više bavili temama kako živeti i preživeti u prirodi, ličnim i profesionalnim razvojem i podizanjem nivoa duhovne zrelosti čoveka. Iskustvo je pokazalo da bi životni cilj svakog čoveka trebao biti što veći stepen sreće i ličnog zadovoljstva, a ono se ne postiže prikupljanjem i memorisanjem informacija o događanjima iz okruženja već unutrašnjim radom na sebi i razvojem svojih psiholoških, fizičih i duhovnih potencijala. Stoga se ovaj centar okreće novim ciljevima i temama, a vreme će pokazati u kom pravcu će se svet i prioriteti dalje menjati…