381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

English translate

O Moodle-u

 

MOODLE (skraćenica od: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softversko rešenje za pravljenje i održavanje kurseva korišćenjem računara i interneta (e-nastava, e-učenje). To je mrežna aplikacija koja se instalira na serveru, a pristupa joj se sa bilo kog umreženog računara putem internet čitača (web browsera). Omogućava predavanje, učenje, proveru znanja, saobraćanje i saradnju.


Autor Moodle-a je Martin Dougiamas, informatičar i pedagog na Univerzitetu u Pertu, Australija. Moodle je besplatan i dostupan je kao softver otvorenog koda (pod GNU Public Licencom). U osnovi to znači da je Moodle zaštićen autorskim pravom, ali dozvoljeno ga je kopirati, koristiti i menjati pod uslovom da se omogući drugima pristup otvorenom kodu, da se ne menja originalna licenca i obaveštenje o autorskom pravu.

 

 

Moodle je platforma koja se stalno menja i razvija od strane hiljade clanova njegove otvorene zajednice. U ovom trenutku, preko 70 000 obrazovnih ustanova u preko 200 zemalja ima registrovane Moodle sajtove. Velika popularnost ovog sistema najviše se zasniva na jednostavnoj i brzoj instalaciji, malim zahtevima za resursima računara na kojem se izvršava, jednostavnoj integraciji u postojeće sisteme i razumljivom interfejsu za studente i nastavnike. Moodle se moze koristiti na Windows, Mac ili Linux racunarima bez problema i podržan je od strane svakog servera koji je baziran na PHP programskom jeziku.

Moodle sistem je brzo stekao veliku popularnost kod nastavnika zbog svojih pedagoških temelja i velike prilagođenosti akademskom okruženju. Ovaj softver omogućava nastavnicima da publikuju sve vrste nastavnih sadržaja koji su zabeleženi u digitalnom obliku (tekstovi, slike, multimedijalne prezentacije…), kao i da kontrolišu pristup ovim sadržajima i dinamiku publikovanja. Pored toga, nastavnici mogu da prate aktivnost i napredak svakog studenta jer sistem evidentira vreme pristupa svakom sadržaju, uspešnost nastavnih koraka i završni rezultat. Proveru znanja sa ocenjivanjem omogućava razvijen sistem za testiranje. Podaci se snimaju u bazu podataka i dostupni su za analizu i prezentaciju u različitim formama.

Domaće obrazovne institucije, u okviru Akademske mreže Srbije, i javne informaciono-komunikacione ustanove, čiji je osnivač Vlada Srbije, takođe koriste Moodle u cilju edukacije. Ekstremne forme upotrebe otvorenog koda u Srbiji predstavljaju udruženje Anonymous i Piratska partija.

Inače, sam Dougimas je započeo osnovno obrazovanje nekom vrstom preteče učenja na daljinu, nastale u njegovoj rodnoj Australiji zbog demografske razuđenosti, koja je mnogima onemogućavala da pohađaju časove na klasičan način. Veliki korpus ideja, koje je ovaj zanimljiv čovek implementirao u Moodle, odnose se na društveni konstruktivizam i sociološko učenje, koje se zasniva na interaktivnim obrascima koji se stvaraju unutar jedne grupe, a koji su osnova za socijalizaciju (tj. učenje svih članova te grupe).

Mogućnosti Moodle-a:

• Organizovanje velikog broja kurseva;
• Korišćenje multimedijalnih nastavnih materijala i obrazovnih sadržaja;
• Postojanje alata, koji omogućavaju efikasnu komunikaciju i kolaboraciju nastavnika sa studentima, kao i između studenata;
• Provera znanja sa ocenjivanjem;
• Upravljivost i prilagodljivost sistema;
• Konstantno se razvija i unapređuje;
• Pogodan je za potpuno samostalne on-line kurseve ili kao dodatak kursevima lice-u-lice.

 

Teško da će Moodle poslati školsku tablu u zaborav ali će  biti odlična alternativa na mestima gde klasično obrazovanje ne može da isprati potrebe studenata i đaka. Reč je o ljudima koji ne mogu da usklade fakultetske obaveze sa punim radnim vremenom kao i o onima koji su na razne načine fizički onemogućeni da prate nastavu iz akademske ustanove. Obzirom na lakoću korišćenja ovog softvera, svako od nas bi mogao da se poigra sa mogućnostima Moodle-a koji pored kurseva nudi i opcije kao što su kvizovi i radionice.