381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs

Elektronski kurs: „Postupak medijacije između žrtve i prestupnikа“

Elektronski kurs: „Postupak medijacije između žrtve i prestupnikа“

English translate

Dragi prijatelji,

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvorena prijava za novi elektronski kurs, još jednu aktivnost u nizu edukativnih programa koje organizujemo sa ciljem osposobljavanja građana za mirno rešavanje kriznih i konfliktnih situacija.

Kako je medijacija (posredovanje) postupak rešavanja raznih vrsta sporova mirnim putem i uz pomoć treće, neutrale strane – medijatora, koji stranama pomaže da uspostave komunikaciju,postignu sporazum i pronađu zajedničko rešenje problema, ishodište elektronskog kursa pod nazivom „Postupak medijacije između žrtve i prestupnika“ se ogleda upravo u izučavanju principa mirnog rešavanja spora, nastalog  izvršenjem kažnjivog dela.

Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja, MOODLE, i traje ukupno tri nedelje. Pohađanje onlajn kursa podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga preko kojeg se sa polaznicima kursa razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati materijalu u toku nedelju, pri čemu su dužni da na kraju svake nedelje urade Kontrolni test. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit.

Za pohađanje kursa ne postoje ograničenja i mogu se prijaviti svi bez obzira na obrazovni nivo, stručnu spremu, mesto prebivališta i sl.

Takođe, želimo vas ovom prilikom obavestiti da se možete prijaviti istovremeno za pohađanje elektronskog kursa pod nazivom “Uvod u kriminalističko profilisanje” i-ili “Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite”. Vreme trajanja i način pohađanja ovih kurseva je istovetan gore navedenom objašnjenju.

Realizacija kurseva počinje 20. februara 2017. godine. Cena svakog kursa ponaosob iznosi ukupno 2.000 RSD. U cenu je uključeno sledeće:

  1. zvaničan sertifikat Udruženja;
  2. mogućnost učlanjenja u Udruženje, a time i ostvarivanje popusta na buduće aktivnosti, kao i doprinošenje ostvarivanju ciljeva za koje se zalažemo na osnovu rada u okviru Sektora za edukaciju, Sektora za društveni razvoj ili Sektora za lični i profesionalni razvoj;
  3. knjiga “Oružjem protiv otmičara II: Deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca” ili “Upravljanje talačkim krizama” za istovremeno pohađanje nekih od aktuelnih kurseva.

Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) sa naznakom kursa/kurseva na zvaničnu adresu elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Svako dobro!