381 60 160 30 30 info@pregovarac.rs

Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate

Dragi prijatelji,

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje!

Elektronski kurs pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“ podrazumeva sticanje znanja o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste ovog elektronskog kursa je na upoznavanju polaznika sa: teorijskim aspektima i subjektima uviđaja; operativnom i istražnom tehnikom; postupanjem uviđajne ekipe na licu mesta (mestu krivičnog događaja); kriminalističko-tehničkim (forenzičkim) postupanjem na licu mesta; metodama forenzičke obrade lica mesta; metodama fiksiranja različitih vrsta tragova i drugim nastavnim jedinicama.

Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka forenzičke obrade lica mesta.

Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal.

Svim polaznicima koji urade Završni test sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Time svi polaznici stiču pravo na pohađanje praktične obuke-demonstracije iz ove oblasti. Obuci mogu prisustvovati samo lica sa stečenim znanjem iz oblasti krminalističke tehnike (forenzike). Broj mesta je ograničen u cilju što produktivnijeg praktičnog rada sa predavačem.

Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske policije sa radnim iskustvom u struci u trajanju od 30 godina, inspektoru i šefu grupe za uviđaje teških krivičnih dela klasičnog kriminaliteta i saobraćajnih nezgoda (nekoliko hiljada uviđaja), koordinatoru za operativnu forenziku u Odeljenju za operativnu kriminalističku tehniku pri Upravi kriminalističke policije, gospodinu Miletu Vukašinoviću. Centar za krizni menadžment i pregovaranje je  33. institucija u kojoj će održati edukaciju.

U toku je prijava za pohađanje elektronskog kursa “Forenzička obrada lica mesta”, koji počinje 18. juna 2018. godine i traje ukupno tri nedelje. Cena kursa iznosi 2000 RSD.

Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i zanimanje) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Srdačan pozdrav!