381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Elektronski kurs: „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“

Elektronski kurs: „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“

English translate

Dragi prijatelji,

 

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje!

U fokusu elektronskog kursa pod nazivom „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“ je sticanje znanja o digitalnoj obradi lica mesta, pri čemu je težište kursa na sledećim nastavnim jedinicama:

  1. Digitalna forenzika kao naučna disciplina;
  2. Način bezbednog snimanja i brisanja podataka sa računara;
  3. Metodologija i sprovođenje digitalne istrage;
  4. Prikupljanje i obrada digitalnih dokaza;
  5. Veza između fizičkog i digitalnog lica mesta;
  6. Alati i tehnike digitalne forenzike.

Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja polaznika iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka digitalne obrade lica mesta.

Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit ovog kursa. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal.

Svim polaznicima koji uspešno završe kurs, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Početak kursa je predviđen za 18. jun 2018. godine, a vreme trajanja je ograničeno na tri nedelje. Cena kursa  iznosi 2000 RSD.

Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i zanimanje) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .

 

Srdačan pozdrav!