381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

E-ucenje

English translate

Info

 

 

U okviru Sektora za edukaciju Udruženja, otvorena je mogućnost pohađanja elektronskih (onlajn) kurseva u cilju edukacije građana koji nisu u mogućnosti da prisustvuju praktičnim radionicama i predavanjima, koji se realizuju u prostorijama CKMP-a (grad Beograd).

Pohađanje elektronskih kurseva, podrazumeva, najpre, otvaranje korisničkog naloga i dobijanje pristupne šifre na osnovu kojih se polaznici mogu ulogovati i pristupiti Moodle-u. Korišćenjem naloga na ovoj veb stranici, polaznici stiču mogućnost da se upoznaju sa materijalima iz kojih se rade elektronski testovi na kraju svake tematske celine. Vreme za rad svakog testa je ograničeno, a kako se svako pitanje boduje, rad polaznika se ocenjuje. Da bi polaznik uspešno završio kurs, neophodno je da na Završnom testu, koji se radi u poslednjoj nedelji kursa, dobije ocenu sedam ili višu.

Vreme trajanja elektronskih kurseva se kreće u rasponu od tri do četiri nedelje.

Više o Moodle platformi možete pogledati ovde.

Više informacija o aktuelnim elektronskim kursevima možete dobiti putem adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .