381 61 199 65 23 info@pregovarac.rs
Praktična radionica: „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“

Praktična radionica: „Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama“

Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je otvoren postupak prijavljivanja za pohađanje edukacije koju tradicionalno organizujemo u cilju osposobljavanja građana za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija mirnim putem! Praktična radionica pod nazivom “Pregovaranje u kriznim i konfliktnim situacijama” je namenjena svakome ko želi razviti pregovaračke veštine uz pomoć eksperata, koji se dugi niz godina bave kriznim i konfliktnim situacijama kao što su: talačke situacije, porodično nasilje, hapšenje izvršilaca teških krivičnih dela, pregovaranje sa suicidnim osobama, psihički poremećenim osobama, otmičarima, iznuđivačima, razbojnicima i dr. Pohađanje radionice podrazumeva interaktivan i višečasovni rad sa iskusnim ekspertima kroz simulaciju realnih kriznih i konfliktnih situacija i, kao takva, predstavlja jedinstvenu priliku upoznavanja i druženja sa najvećim stručnjacima iz oblasti policijskog pregovaranja.  Ishodište radionice se ogleda u podizanju svesti polaznika o značaju razvijanja pregovaračkih veština za obavljanje složenih bezbednosnih poslova, sa akcentom na tehniku i taktiku policijskog pregovaranja. Uspešnim pohađanjem ove edukacije, svi polaznici stiču pravo na: zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje; duplo jeftiniju cenu elektronskog kursa po izboru; učlanjenje i beneficije koje imaju samo naši članovi. U toku je formiranje grupe za pohađanje radionice koja će se realizovati 18. marta 2018. godine u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje, u ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara. Cena radionice iznosi 3500 RSD. U ovu cenu je uključen edukativni materijal i ketering. Molimo sva zainteresovana lica da nam dostave lične podatke (ime, prezime i kontakt telefon) putem naše zvanične adrese elektronske pošte: info@pregovarac.rs .   Srdačan...
Elektronski kurs: „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“

Elektronski kurs: „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje! U fokusu elektronskog kursa pod nazivom „Digitalna forenzika – istraga, prikupljanje i obrada dokaza“ je sticanje znanja o digitalnoj obradi lica mesta, pri čemu je težište kursa na sledećim nastavnim jedinicama: Digitalna forenzika kao naučna disciplina; Način bezbednog snimanja i brisanja podataka sa računara; Metodologija i sprovođenje digitalne istrage; Prikupljanje i obrada digitalnih dokaza; Veza između fizičkog i digitalnog lica mesta; Alati i tehnike digitalne forenzike. Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja polaznika iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka digitalne obrade lica mesta. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. U poslednjoj nedelji kursa, polaznici rade Završni test, koji je ujedno i završni ispit. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal. Svim polaznicima koji uspešno završe kurs, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Za prvih dvadesetoro (20) polaznika, obezbedićemo knjigu „Dosije Snouden“, autora Luka Hardinga. Takođe, svi polaznici ovog kursa stiču pravo na pohađanje našeg elektronskog kursa pod nazivom “Talačko pregovaranje” po duplo jeftinijoj ceni (800 RSD). Opis ovog kursa možete pronaći na sledećem linku: http://pregovarac.rs/elektronski-kurs-talacko-pregovaranje/ . Početak kurseva je predviđen za...
Uspešan završetak praktične demonstracije Forenzička obrada lica mesta

Uspešan završetak praktične demonstracije Forenzička obrada lica mesta

English translate Dana 23. i 24. decembra 2017. godine, uspešno je realizovana praktična demonstracija pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“, organizovana u saradnji sa dugogodišnjim pripadnikom Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, gospodinom Miletom Vukašinovićem. Broj polaznika je bio ograničen, a ukupno petnaestoro (15) lica je uspešno savladalo predviđeni program edukacije. Zahvaljujemo još jedanput sjajnom predavaču i svim polaznicima edukacije na interesovanju i divnoj atmosferi!...
Praktična obuka-demonstracija: „Forenzička obrada lica mesta“

Praktična obuka-demonstracija: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje praktične obuke – demonstracije pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“. Reč je o edukaciji koja je orijentisana na sticanje znanja i veština o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste obuke je na sledećim nastavnim jedinicama: 1. Istorija operativne forenzike; 2. Organizacija i savremena praksa operativne forenzike u Srbiji; 3. Obezbeđenje lica mesta; 4. Tehnička načela izrade uviđajne dokumentacije; 5. Metodi fiksiranja zatečenog stanja (sa praktičnim primerima); 6. Izrada uviđajne dokumentacije. Obuka je namenjena svim polaznicima istoimenog elektronskog kursa, kao i svim licima koja poseduju osnovno znanje iz oblasti kriminalističke tehnike (forenzike). Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske policije sa radnim iskustvom u struci u trajanju od 30 godina, inspektoru i šefu grupe za uviđaje teških krivičnih dela klasičnog kriminaliteta i saobraćajnih nezgoda (nekoliko hiljada uviđaja), koordinatoru za operativnu forenziku u Odeljenju za operativnu kriminalističku tehniku pri Upravi kriminalističke policije, gospodinu Miletu Vukašinoviću. Centar za krizni menadžment i pregovaranje je  33. institucija u kojoj će održati edukaciju. Obuka će se održati 23. decembra od 11h do 17h u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića 8, opština Zvezdara). Po okončanju iste, svim polaznicima ćemo uručiti zvaničan sertifikat Udruženja sa taksativno navedenim celinama iz kojih je usvojeno znanje (fiksiranje zatečenog stanja na licu mesta, izazivanje tragova papilarnih linija i fiksiranje istih, fotografisanje lica mesta i druge). Broj mesta je ograničen na 10 polaznika u cilju što produktivnijeg praktičnog rada. Cena obuke, u koju je uključen edukativni materijal i ketering, iznosi 2600 RSD. Molimo sva zainteresovana...
Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

Elektronski kurs: „Forenzička obrada lica mesta“

English translate Dragi prijatelji,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje! Elektronski kurs pod nazivom „Forenzička obrada lica mesta“ podrazumeva sticanje znanja o kriminalističko-tehničkoj obradi lica mesta i tragova, odnosno materijalnih dokaza pronađenih na mestu izvršenja krivičnog dela. Shodno tome, težiste ovog elektronskog kursa je na upoznavanju polaznika sa: teorijskim aspektima i subjektima uviđaja; operativnom i istražnom tehnikom; postupanjem uviđajne ekipe na licu mesta (mestu krivičnog događaja); kriminalističko-tehničkim (forenzičkim) postupanjem na licu mesta; metodama forenzičke obrade lica mesta; metodama fiksiranja različitih vrsta tragova i drugim nastavnim jedinicama. Krajnji cilj kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja metoda, tehnika i samog postupka forenzičke obrade lica mesta. Kurs se pohađa metodom elektronskog učenja MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinki i otvaranje korisničkih naloga na osnovu kojih se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno pristupati i izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da na kraju svake nedelje urade kontrolne testove u elektronskoj formi. Za sve polaznike koji žele da nauče više, obezbeđen je dodatni materijal. Svim polaznicima koji urade Završni test sa zadovoljavajućom ocenom, biće uručen zvaničan sertifikat Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Time svi polaznici stiču pravo na pohađanje praktične obuke-demonstracije iz ove oblasti. Obuci mogu prisustvovati samo lica sa stečenim znanjem iz oblasti krminalističke tehnike (forenzike). Predviđeno vreme realizacije je 23. decembar, a broj mesta ograničen u cilju što produktivnijeg praktičnog rada sa predavačem. Realizacija obuke je prepuštena dugogodišnjem pripadniku beogradske...
Uspešan završetak obuke Taktičko-operativne metode samoodbrane

Uspešan završetak obuke Taktičko-operativne metode samoodbrane

English translate Dana 29. oktobra 2017. godine, uspešno je realizovana specijalistička obuka pod nazivom „Taktičko-operativne metode samoodbrane“, organizovana u saradnji sa Međunarodnim udruženjem telohranitelja (IAB). Više od triderestoro (30) polaznika je dobilo sertifikat i uspešno završilo predviđeni program obuke. Dugujemo veliku zahvalnost sertifikovanom instruktoru Krav Mage i predsedniku IAB-a, Miloradu Jakiću, uključujući i našeg psihologa, Biljanu Živković, kao i aktivne članove udruženja bez kojih se ova obuka ne bi realizovala na izuzetnom nivou kao što jeste! Veliko hvala i svim polaznicima obuke na posvećenosti, divnoj atmosferi i prepoznavanju značaja ove edukacije!...