381 65 3433 857 info@pregovarac.rs
Stručna rasprava: „Analiza i procena rizika u situacijama najave bombe“

Stručna rasprava: „Analiza i procena rizika u situacijama najave bombe“

English translate Centar za krizni menadžment i pregovaranje i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama su zajedničkim radom organizovali prvu stručnu raspravu u Republici Srbiji na temu Analize i procene rizika u situacijama najave bombe. Osnovni cilj rasprave se ogledao u iznošenju i sagledavanju iskustava sa kojima su se susretale različite institucije u slučajevima najave bombe u njihovim objektima. Na osnovu toga, eksperti iz oblasti bezbednosti su davali svoje predloge za postupanje i rešavanje nastale krizne situacije prilikom najave bombe. Preko 99% poziva kojima se najavljuje bomba su lažni, obavljeni od ljudi koji žele da prouzrokuju remećenje i/ili prekid normalnih aktivnosti. Karakteristike tako izazvanog prekida variraju u zavisnosti od ozbiljnosti pretnje i raspona primenjenih mera. Prekid može da dovede do značajnog kašnjenja i neugodnosti, i moguće neprijatnosti i komplikacije zaposlenima i građanima. Isto tako, troškovi izazvani poremećajem u radu mogu biti značajni. Ipak se ovakvi postupci, uvek moraju pažljivo razmatrati i vršiti objektivna procena u smislu utvrđivanja kredibiliteta pretnje i u zavisnosti od toga, utvrditi da li postoji potreba za smanjenjem rizika primenom dodatnih bezbednosnih mera. Iz ovoga sledi da proces analiziranja i pravovremenog odgovora na pretnju takve vrste treba da se uspostavi u cilju svođenja na najmanju moguću meru rizika i nepotrebno stvorenih neprijatnosti...
Vežba: „Beli grad“

Vežba: „Beli grad“

English translate Vežba pod nazivom „Beli grad“, realizovana 2004. godine u Beogradu, zasnovana je na iznalaženju adekvatnih rešenja za konkretan scenario u okviru kojeg su svi likovi i događaji bili izmišljeni. Predložena rešenja su proizilazila iz iskustva i zakonodavstva Ujedinjenog Kraljevstva (UK). U svim slučajevima u kojima su se rešenja kosila sa zakonodavstvom i praksom koja se sprovodi u Republici Srbiji, učesnici su se rukovodili prema sistemu sopstvene zemlje. UVOD I NAČIN IZVOĐENJA VEŽBE „Beli grad“ je vežba okruglog stola na temu istraga krivičnih dela. Ovo je vežba usvajanja znanja. Sistem se testira, a ne pojedinci. Ako se greške prave, onda ih je bolje praviti u toku vežbe, nego u stvarnim situacijama. Vežba traje dva dana. Učesnici vežbe su podeljeni po radnim grupama koje ostaju nepromenjene tokom dvodnevnog trajanja vežbe. Vežba je podeljena po serijalima. Svaki serijal se nadovezuje na prethodni. Povezani problemi su predstavljeni u okviru svakog serijala. Vreme koje je predvidjeno za diskusiju o ovim problemima unutar radnih grupa je odredjeno. Učesnici radnih grupa treba da uzmu u obzir samo one informacije koje su iznete u prethodnim serijalima. Nakon svake diskusije, Rukovodilac vežbe određuje radnu grupu koja daje svoje rešenje na zadati problem. Nakon toga, Rukovodilac vežbe može pozvati i druge predstavnike radnih grupa da daju svoj komentar. Izlagači vrše prezentacije koje su u vezi sa serijalom i njegovim problemima. Njima se pitanja ne postavljaju odmah, već se zapisuju i postavljaju na kraju vežbe u za to predviđeno vreme. Sve informacije su poverljive...