381 65 3433 857 info@pregovarac.rs
Strah od javnog nastupa

Strah od javnog nastupa

Širok je raspon svakodnevnih životnih situacija u kojima se pred zaposlene u kompanijama, službenike za odnose s javnošću, službenike u drugim sektorima, postavlja zahtev za izlaganjem pred grupom ljudi, bilo da se radi o iznošenju svog stava na sastanku organizacione jedinice, postavljanju pitanja na predavanju ili održavanju prezentacije pred kolegama na poslu. Posebno službenici za odnose sa javnošću imaju dužnost i obavezu prezentovati javnosti događaje iz domene delovanja i rada organizacija, tela i drugih subjekata. Zbog toga je njihova uloga u društvu izuzetno značajna i odgovorna. Ako je dobro osmišljen i adekvatno realizovan, javni nastup donosi socijalnu, profesionalnu i ekonomsku satisfakciju. S obzirom na dobrobiti koje nosi uspešno izveden javni nastup, ne čudi da većina ljudi ima potrebu da premosti i unapredi ove veštine i u što većoj meri odagna strah. Teme koje će se razmatrati na ovom kursu su: Šta je strah od javnog nastupa Simptomi straha od javnog nastupa Kako prevladati strah od javnog nastupa Jačanje samopouzdanja Afirmacija i vizualizacija Vežbe za smanjenje straha od javnog nastupa Kurs počinje u ponedeljak 22. juna i traje dve nedelje s tim što je u drugoj nedelji moguće raditi Završni test. Cena kursa je 1800 din, a kotizacija se uplaćuje na račun br: 160-426894-85, Primalac: Centar za krizni menadžment i pregovaranje, Mite Ružića 8, Beograd, Svrha uplate: Elektronski kurs Strah od javnog nastupa. U cenu kursa ulazi program, podrška tokom pohađanja kursa i sertrifikat. Za pohađanje kursa se možete prijaviti na mail: info@pregovarac.rs. Za prijavu je potrebno ostaviti: Ime i prezime, mail adresu i broj telefona. Pred početak kursa dobijate korisničko ime i lozinku za logovanje na kurs, a nakon...
Kako predstaviti sebe na selekcionom intervju

Kako predstaviti sebe na selekcionom intervju

Intervju je druga faza selekcionog procesa prilikom zapošljavanja. Ako ste dobili poziv na razgovor za posao, to znači da su Vaši aplikacioni dokumenti bili dobro napisani i uspešni. Međutim, kao i za pripremu i pisanje CV-ja, i za pripremu za razgovor za posao potrebno je odvojiti vreme jer je to jedinstvena prilika da poslodavcu predstavite sebe detaljnije i na najbolji mogući način. Pojavite se spremni tako što ste već razmišljali o tome koja pitanja se mogu postaviti na razgovoru za posao. Za razliku od neformalnog razgovora, intervju za posao ima jasnu strukturu i tok koje uglavnom određuje poslodavac ili onaj ko intervju obavlja. Iako ne možete znati do detalja kako će se razgovor za posao odvijati, možete ipak pretpostaviti dobar deo pitanja bitnih za posao. Dakle, moguće je predvideti različite varijante scenarija i pripremiti se za njih. Pripremite se i za verbalni i neverbalni deo komunikacije. Pitanja koja će se razmatrati na kursu: Priprema za razgovor Koraci uspešne pripreme Upoznajte potencijalnog poslodavca Tok intervjua Šta smete, a šta ne prilikom razgovora za posao Kurs počinje u ponedeljak 15. juna i traje dve nedelje s tim što je u drugoj nedelji moguće raditi Završni test. Cena kursa je 1800 din, a kotizacija se uplaćuje na račun br: 160-426894-85, Primalac: Centar za krizni menadžment i pregovaranje, Mite Ružića 8, Beograd, Svrha uplate: Elektronski kurs Kako predstaviti sebe. U cenu kursa ulazi program, podrška tokom pohađanja kursa i sertrifikat. Za pohađanje kursa se možete prijaviti na mail: info@pregovarac.rs. Za prijavu je potrebno ostaviti: Ime i prezime, mail adresu i broj telefona. Pred početak kursa dobijate korisničko ime i lozinku za logovanje na...
Kako napisati vrhunski CV

Kako napisati vrhunski CV

Možda ste naišli na oglas za posao naoružani relevantnim iskustvom i obrazovanjem, nagradama i sertifikatima. Ili to uopšte nije vaš slučaj. Koje god iskustvo i obrazovanje da imate, budite uvereni da nećete daleko dogurati na tržištu rada bez dobre pripreme. Trkač ne završava trku bez treninga i kada tražite posao nećete doći na intervju bez prethodne pripreme. Priprema, a ne savršeni CV je ključ do uspeha. Dobra priprema počinje razumevanjem uslova i konteksta oglasa. Postoji razlika između bezumnog slanja CV i fokusa na vaše željene ciljeve. U najboljem slučaju, HR menadžeri posvete 30 sekundi po propratnom pismu ili CV-ju. Ovo je izuzetno konkurentno tržište gde HR menadžeri dobijaju po 200 i više aplikacija po poziciji. U 30 sekundi, odlično motivaciono pismo i CV treba da vas predstave u najboljem svetlu, da predstave šta možete da radite, kako koristite svoje sposobnosti da dostignete rezultate. U idealnom slučaju, oni vas dobro predstavljaju i regruteru je jasno šta imate da ponudite. Ukratko, vaš CV i motivaciono pismo ne treba da predstavljaju gde ste bili, već u kom pravcu želite da nastavite. Naravno, odličan CV i motivaciono pismo nisu garant da ćete dobiti posao iz snova, već samo sredstva kojima ćete se služiti kako bi vas pozvali i mogu čak da pomognu da vam intervju teče glatko. Ovaj kurs će vam to pokazati, posebno na engleskom jeziku, jer sve više regrutera traži CV i motivaciono pismo na engleskom i ljudi nisu uvek sigurni da li su se dobro izrazili na jeziku koji nije njihov maternji. Teme koje će se obrađivati na kursu su: 3 koraka efikasnog istraživanja Šta imate da ponudite Analiza transverzalnih veština Prilagođavanje...