381 65 3433 857 info@pregovarac.rs

Stručna rasprava ”Analiza i procena rizika u situacijama dojave o postavljenoj bombi”

Stručna rasprava ”Analiza i procena rizika u situacijama dojave o postavljenoj bombi”

26.05.2010. – Centar za krizni menadžment i pregovaranje iz Beograda i Centar za analizu rizika i upravljanje krizama su organizovali stručnu raspravu na temu: “Analiza i procena rizika u situacijama dojave o postavljenoj bombi“, kao prvu fazu u realizaciji šireg projekta koji ima za cilj izradu i preduzimanje konkretnih proaktivnih i reaktivnih mera u kriznim situacijama koje nastaju dojavom o postavljenoj minsko-eksplozivnoj napravi, a koje su postale česte u našoj svakodnevnici. Stručna rasprava je održana 26. maja 2010. godine, sa početkom u 9.30č, u hotelu Palas u sali Beogradska panorama, ul. Topličin Venac 23, Beograd.

Cilj ove stručne rasprave je iznošenje i sagledavanje iskustva sa kojima su se susretale različite institucije u slučajevima dojave o postavljenoj bombi u njihovim objektima. Na osnovu ove otvorene rasprave i dolaska do ključnih pitanja i problema, eksperti iz oblasti bezbednosti su dali svoje predloge za postupanje i rešavanje nastale krizne situacije prilikom dojave o postavljenoj bombi koja su moguća i u budućnosti. U toku rasprave ukazalo se na mere i postupke koje je neophodno sprovesti, kao što su:

 Procena opasnosti i analiza rizika;

  • Definisanje proaktivnih mera u funkciji umanjenja mogućnosti postavljanja minsko eksplozivne naprave;
  • Specifične operativne procedure zaposlenih prilikom dojave o postavljenoj minsko eksplozivnoj napravi;
  • Plan komunikacije u kriznoj situaciji;
  • Podizanje novoa bezbednosne kulture;
  • Edukacija rukovodilaca, menadžera bezbednosti i zaposlenih;

 U stručnoj raspravi je učestvovalo 35 učesnika. Kao učesnici su prisustvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, prosvete, infrastrukture, javnih preduzeća, organizacija koje se bave poslovima bezbednosti i obezbeđenja objekata u velikim sistemima, predstavnici banaka, kao i predstavnici velikih kompanija koje su imale ili postoji mogućnost da imaju problema sa dojavama o postavljenoj bombi.