Dobrodošli na zvaničan sajt Centra za krizni menadžment i pregovaranje!

» Vesti

Obuka u rukovanju vatrenim oružjem

Dragi polaznici,   Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Centar za krizni menadžment i pregovaranje u saradnji sa Streljačkim klubom „Target“ organizuje obuku u rukovanju vatrenim oružjem, namenjenu svim licima kojima je potrebno oružje za ličnu... read more

» Izdavaštvo

Upravljanje talačkim krizama

Monografija “Upravljanje talačkim krizama“ je rezultat doktorske disertacije autora pod nazivom “Sistem upravljanja talačkim krizama“, odbranjene na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Prilagođena je široj čitalačkoj publici sa...

Knjiga „Terorizam i pregovaranje“

Monografija ”Terorizam i pregovaranje” predstavlja rezultat izrade magistarskog rada na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na temu ”Uloga pregovaranja u suprotstavljanju savremenom terorizmu”, te je prilagođena široj čitalačkoj publici sa ciljem da...

» Sporazumi o saradnji

 

 

 

Zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje (CKMP) i Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu (FB).  U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima, CKMP i FB su se dogovorili o zajedničkom delovanju koje će se zasnivati na elementima i postulatima kao što su:

1. razvijanje i unapređenje saradnje na razvoju svesti o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim situacijama;
2. prevencija sukoba i građenje mira nakon postignutog sporazuma, razvijajući naučno i stručno istraživanje pregovora;
3. podsticanje obrazovanja pregovarača i drugih stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa, prikupljanju  i obradi naučne i stručne literature radi unapređenja znanja društva o najboljim načinima za prevenciju sukoba;
4. organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja radi širenja informacija o politici i praksi sukob uz naglasak na potrebi izgradnje sigurnog i održivog mira;
5. promovisanje prevencije, upravljanja i rešavanja međunarodnih i drugih sukoba mirnim putem;
6. donošenju zaključaka i pouka koje mogu biti korisne za unapređenje procesa pomirenja i prevazilaženja prepreka u komunikaciji.

images31

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Inovacionog centra Fakulteta bezbednosti u sledećim oblastima:

1. razvijanje i unapređenje svesti građana o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim i konfliktnim situacijama;
2. realizacija naučnih i razvojnih projekata iz oblasti bezbednosti koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija i povećanje bezbednosti građana na lokalnom i državnom nivou;
3. podsticanje obrazovanja stručnjaka koji će biti angažovani u procesu rešavanja kriznih i konfliktnih situacija i razvijanju naučnoistraživačkog rada u oblasti nauka bezbednosti, odbrane, civilne zaštite, zaštite životne sredine i menadžmenta ljudskih i socijalnih resursa;
4. organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika stručnog obrazovanja i usavršavanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju uz naglasak na potrebi izgradnje bezbednijeg društva;
5. objavljivanje publikacija koje će pomoći u sticanju intelektualnih i praktičnih veština, u analizi sukoba, veština relevantnih za posredovanje u sukobima kao i izgradnji bezbednijeg društva;
6. promovisanje prevencije, upravljanje i rešavanja sukoba mirnim putem, kao i edukacija građana za rešavanje kriza i konflikata mirnim putem;
7. pružanje konsultantskih saveta i usluga naučno-istraživačkim, razvojnim, privrednim i državnim organizacijama, kao i posredovanje između svih organizacija koje se bave bezbednosnom praksom.

unnamed

 

 

 

 

 

 

 

Dana 14.06.2015. godine, održan je prvi sastanak „Saveza za psihološku podršku u uslovima lične i kolektivne katastrofe“ čiji su predstavnici potpisali Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Poslovno-tehnička saradnja po ovom ugovoru obuhvata sledeće oblasti:

– formiranje Saveza za psihološku podršku u situacijama lične i masovne katastrofe;
– saradnju u promovisanju važnosti delovanja i pružanja psihološke podrške prilikom ličnih i masovnih katastrofa te integrisanju istih kao dodatnih vrednosti u strukturu, sistem i aktivnosti menadžmenta kriznih situacija na nacionalnom/regionalnom/lokalnom nivou;
– saradnju u organizaciji i sprovođenju obrazovnih programa u oblasti delovanja prilikom ličnih i masovnih katastrofa;
– praktični rad sa osobama ugroženih ličnim i masovnim katastrofama i članovima njihovih porodica;
– saradnju u organizovanju međusobne edukacije u programima od značaja za unapređenje rada;
– saradnju u oblasti primene naučnih dostignuća i u sprovođenju istraživanja;
– zajednički nastup prema donatorima u cilju realizovanja zajedničkih projekata;
– sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
– usklađivanje postojeće aktivnosti i zajedničko planiranje daljeg razvoja saradnje.

 

68956_454001847994618_1969914859_n

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Crvenog krsta Zvezdara. Saradnja će se odvijati u sledećim oblastima:

podizanje svesti građana o značaju procesa prevencije bezbednosnih rizika u lokalnoj i široj zajednici, kao i o značaju razvoja samozaštitnih kompetencija i bezbednosne kulture;
aktivan rad na ublažavanju posledica kriza i katastrofa, pružanje podrške i pomoći ugroženim licima, unapređenje potencijala lokalne zajednice i građana za prevenciju budućih kriza i konflikata i razvoj sredstava i metoda oporavka od kriza i katastrofa;
rad na podizanju kapaciteta za prevenciju i pravilno regovanje tokom elementarnih nepogoda, tehničkih i drugih nesreća i ostalih vanrednih događaja;
razvijanje i unapređenje svesti građana o potrebi adekvatne pripreme i organizovanja za delovanje u kriznim i konfliktnim situacijama;
učešće u projektima koji imaju za cilj poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih situacija, zatim saradnju državnih organa i lokalne zajednice, kao i pružanje pomoći i razvoj potencijala za reagovanje u krizama, katastrofama i konfliktima;
edukacija građana za unapređenje lične, uzajamne i kolektivne zaštite;
organizovanje programa u cilju osnaživanja građana za adekvatno reagovanje na savremene krize i konflikte.

 

 

naslovna-01

 

 

 

 

 

 

U skladu sa osnovnim načelima i glavnim ciljevima koji su definisani statutima i drugim osnivačkim aktima, zaključen je sporazum o saradnji između Centra za krizni menadžment i pregovaranje i Streljačkog  kluba „Target“ . Saradnja će se odvijati u sledećim oblastima:

1. sprovođenje osnovne obuke i izdavanje uverenje o obučenosti u rukovanju u svim vrstama vatrenog oružja (pištolj-revolver, lovačka puška, lovački karabin i MK puška) namenjene građanstvu i pripadnicima FTO;
2. sprovođenje kondicionog i rekreativnog gađanja za sve punoletne građane;
3. učešće u projektima koji imaju za cilj osnaživanje mladih i povećanje bezbednosti građana i društva, odnosno poboljšanje potencijala za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija;
4. organizovanje savetovanja, seminara i drugih oblika usavršavanja radi širenja informacija o politici i praksi sukoba koji se javljaju, uz naglasak na potrebi izgradnje bezbednijeg društva;
5. promovisanje prevencije, upravljanja i rešavanja sukoba mirnim putem.


» Strateški partneri

 

policija

fb-logo

p3

logo

Kontaktirajte nas

10 + 8 =