DOBRODOŠLI NA ZVANIČNU INTERNET STRANICU CENTRA ZA KRIZNI MENADŽMENT I PREGOVARANJE!

» Aktuelnosti

Specijalistička obuka: „Taktičko-operativne metode samoodbrane“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je postupak prijavljivanja za pohađanje specijalističke obuke, koju organizujemo u saradnji sa Međunarodnim udruženjem telohranitelja (IAB), zvanično otvoren! Obuka pod nazivom “Taktičko-operativne metode samoodbrane” je namenjena svim građanima koji su zainteresovani za izučavanje savremenih metoda odgovora na napad i otvorenog je tipa (možete se prijaviti bez obzira na prethodno usvojeno znanje i veštine iz ove oblasti). U toku naznačene obuke se svesno stvara stres,  a naročita pažnja se posvećuje mentalnoj stabilnosti polaznika, otpornosti na napad, izdržljivosti, odlučnosti, moći opažanja i brzini reakcije, što čini sastavni deo Izraelskih taktičkih metoda. Krajnji cilj obuke se ogleda u povećanju taktičke i operativne sposobnosti polaznika za zaštitu i brzo reagovanje u stresnim situacijama. Plan i program obuke je sledeći: 9:30h – Dolazak polaznika; 9:45h – Početak obuke i predstavljanje; 10-12h – Odbrana od napada rukama (hvatovi, gušenja, udarci); 12-14h – Odbrana od napada oružjem (nož, palica, pretnja vatrenim oružjem); 14h-14:30h – Pauza za ručak; 14:30h-16:30h – Odbrana korišćenjem priručnih sredstava (olovka, torba, ključevi, kišobran, sitan novac i sva druga sredstva koja nosimo sa sobom); 16:30h – Završetak obuke, evaluacija i svečana dodela sertifikata. Pored niza praktičnih vežbi i tehnika, obuka je prožeta i teoretskim celinama. U cilju mentalnog jačanja, naš psiholog će polaznicima govoriti o načinima prepoznavanja nasilnika i prevazilaženju straha u konfliktnim situacijama. Instruktor je predsednik Međunarodnog udruženja telohranitelja, tim lider za VIP zaštitu, sertifikovani instruktor Izraelskih taktičkih metoda i službeno lice Ministarstva pravde RS, Milorad Jakić. Obuka će se održati u nedelju, 29. oktobra 2017. godine, u prostorijama Centra za krizni menadžment i pregovaranje (ul. Mite Ružića br. 8, opština Zvezdara, Beograd). Cena obuke... read more

Humanitarna akcija CKMP-a

Dana 3. oktobra 2017. godine, članovi Centra za krizni menadžment i pregovaranje su uručili prethodno prikupljenu pomoć za decu smeštenu u Prihvatilištu u Beogradu. Ovim putem želimo da zahvalimo svima koji su učestvovali u akciji. Zahvalnost dugujemo i timu prihvatilišta. Veliko hvala na divnom dočeku, velikom srcu, podršci i toplini koju nesebično pružate svoj deci! Radujemo se predstojećim akcijama, koje ćemo organizovati u cilju pružanja pomoći svim građanima kojima je neophodna ista.  ... read more

Elektronski kurs: „Prevencija nasilja nad ženama“

English translate Dragi prijatelji,   Obaveštavamo vas da je u toku postupak prijavljivanja za pohađanje novog elektronskog kursa pod nazivom „Prevencija nasilja nad ženama“ u organizaciji Sektora za edukaciju Centra za krizni menadžment i pregovaranje. Uzimajući u obzir ozbiljnost ovog krivičnog dela i fatalne ishode do kojih njegovo izvršenje dovodi, težište pomenutog elektronskog kursa je na povećanju svesti građana Republike Srbije o ovom problemu posredstvom upoznavanja sa osnovnim faktorima koji utiču na nasilje (individualnih i društvenih). Naročito ističemo da će se u poslednjoj nedelji kursa obrađivati metode kojima se može preventivno delovati kada se uoče početni faktori nasilja. Ishodište kursa se ogleda u sticanju novog i podizanju postojećeg znanja iz ove oblasti na viši nivo posredstvom izučavanja vrsta i faktora nasilja, pravne arene i prevencije nasilja nad ženama. Kurs se pohađanja metodom elektronskog učenja, MOODLE, što podrazumeva formiranje lozinke i otvaranje korisničkog naloga na osnovu kojeg se sa polaznicima razmenjuju nastavni materijali i testovi. Polaznici mogu slobodno izučavati materijale u toku nedelje, pri čemu su u obavezi da u toku svake nastavne nedelje urade Kontrolni test. Za sve koje žele da nauče više o ovoj temi, biće dostupan dodatni materijal. Svi polaznici elektronskog kursa „Prevencija nasilja nad ženama“ stiču pravo na: 1. pohađanje elektronskog kursa pod nazivom „Taktika vršenja praćenja i mere samozaštite“ po ceni od 500 RSD (kurs je prožet smernicama za postupanje u slučaju praćenja-uhođenja); 2. pohađanje praktične edukacije iz samoodbrane – Krav Maga* (uključuje odbranu priručnim sredstvima  kao što su olovka, torba, kišobran, kanap, sitan novac i druga, odbranu od nenaoružanog i naoružanog napadača – hladnim ili vatrenim oružjem) po ceni od 1500 RSD; *Ova edukacija će se... read more

» Izdavaštvo

Oružjem protiv otmičara (II): 10 neuspešnih operacija oslobađanja talaca

English translate Autori dr Željko Mojsilović i mr Dragan Džamić su pripremili rukopis pod nazivom: „Oružjem protiv otmičara (II) – deset neuspešnih operacija oslobađanja talaca“. Radi se o originalnom delu autora koje predstavlja logični nastavak njihovog prethodno publikovanog praktikuma: „Oružjem protiv otmičara (I): 10 najuspešnijih operacija oslobađanja talaca“ i u kojem se ovaj put, za razliku od prethodnog, daje sintetizovano i uopšteno saznanje o neuspešno izvedenim operacijama oslobađanja talaca.  Konkretno, autori su se poduhvatili veoma obimnog i odgovornog posla da, nakon prvog praktikuma, napišu i drugi pod nazivom: „Oružjem protiv otmičara (II): 10 neuspešnih operacija oslobađanja talaca“, a koji će biti veoma dobro prihvaćen od velikog broja čitalaca različitih usmerenja i zanimanja. U ovom drugom praktikumu se široj i užoj (stručnoj) javnosti predstavljaju sistematizovana i uopštena saznanja iz loše prakse specijalnih antiterorističkih, odnosno protivterorsitičkih jedinica, tako što autori prikazuju njihovih deset neuspešno izvedenih operacija oslobađanja talaca, koje su, između ostalog, nastale i greškom službi bezbednosti, a gde je došlo do ugrožavanja života talaca i građana i u kojima je bilo nepotrebnih žrtava. Proučavanjem i analizom opisanih slučajeva u ovom praktikumu, mogu se izvući pouke koje mogu biti od koristi snagama bezbednosti, a naročito jedinicama specijalizovanim za borbu protiv terorizma i njihovim rukovodiocima. Analiza navedenih operacija oslobađanja talaca ukazuje na nekoliko suštinskih i zajedničkih faktora koji su bili ključni za neuspešno okončanje krize i veliki broj poginulih talaca, a svakako faktor broj jedan je neadekvatno rukovođenje operacijom oslobađanja talaca. Praktikum je nastao kao rezultat višegodišnjeg analitičkog rada autora i marljivog sakupljanja građe iz stranih i domaćih izvora. Pored talačkih situacija o kojima je bilo pisano, u praktikumu su predstavljene i... read more

Upravljanje talačkim krizama

English translate Monografija “Upravljanje talačkim krizama“ je rezultat doktorske disertacije autora pod nazivom “Sistem upravljanja talačkim krizama“, odbranjene na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Prilagođena je široj čitalačkoj publici sa ciljem sagledavanja problema talačkih kriza iz ugla onih koji su zaduženi da na krizu odgovore. „Želja mi je bila da analiziram i istražim različite sisteme i načine reagovanja u talačkim krizama, u različitim državama, a i da prikupim iskustva koja su stekli pripadnici policije koji su u takvim situacijama lično učestvovali. S obzirom da krizni menadžment u Srbiji predstavlja relativno nov koncept, kako teorijski, tako i u praktičnoj primeni, a talačke krize spadaju u tip krize na koju postoji mogućnost uticaja od strane više faktora, izuzetno je važna izgradnja adekvatnog sistema upravljanja talačkim krizama, zasnovanog na naučnim osnovama i iskustvima dobre prakse u delovanju u sličnim situacijama. U ovom radu sam pokušao da ukažem da u upravljanju talačkim krizama organizacija ima centralno mesto i da od načina organizovanja zavisi i ishod same krize.“ Spoznaja specifičnosti upravljanja talačkim krizama kao osobene vrste upravljanja, započeta je izlaganjima opšteteorijskih saznanja o upravljanju. U ovom delu rada su izložene i osnovne teorije upravljanja, po hronologiji nastanka, od prvih škola upravljanja pa sve do savremenih teorija menadžmenta.U radu su analizirani i sistemi upravljanja talačkim krizama u nekoliko savremenih država i država regiona: SAD, Nemačka, Francuska, Slovenija i Hrvatska. U svakoj državi je predstavljena nadležnost za upravljanje talačkim krizama, intervencija, pregovaranje i proces upravljanja talačkim krizama. Analizirano je i upravljanje talačkim krizama u Srbiji da bi se došlo do zaključaka koji se mogu upotrebiti za poboljšanje sistema upravljanja krizama (…). Autor  ... read more

Terorizam i pregovaranje

English translate Monografija ”Terorizam i pregovaranje” predstavlja rezultat izrade magistarskog rada na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na temu ”Uloga pregovaranja u suprotstavljanju savremenom terorizmu”, te je prilagođena široj čitalačkoj publici sa ciljem da doprinese sagledavanju terorizma sa strane koja je do sada manje razmatrana. Naime, želja mi je bila da analiziram i istražim terorizam i pregovaranje kao posebne celine, a zatim prezentiram mogućnosti upotrebe veština pregovaranja u suprotstavljanju savremenom terorizmu. Na navedeno istraživanje podstakla me je činjenica stalnog porasta broja terorističkih napada širom sveta, ali i dalje insistiranje većine aktera na svetskoj sceni o odbacivanju bilo kakve ideje o upotrebi pregovaranja kao jedne od opcija koja može da doprinese sveobuhvatnijoj i potpunijoj borbi protiv terorizma u svakom obliku. Osim izlaganja o karakteristikama terorizma i osnovnim karakteristikama pregovaranja kao veštine, u radu su sagledana i analizirana i druga pitanja koja su značajna u proučavanju široke problematike terorizma. U tom smislu posebno su analizirane opšte i institucionalne definicije terorizma, odnos pojma ”terorizam” sa sličnim pojmovima, karakteristike terorizma, te uočene i predstavljene faze izvršenja terorističkog akta. Što se tiče pregovaranja, naročito sam obratio pažnju na savremenu upotrebu veština pregovaranja u diplomatiji i poslovima bezbednosti, odnosno, posebno je obrađeno diplomatsko i policijsko pregovaranje. Treći deo knjige, ujedno i najvažniji za ovu tematiku, odnosi se na upotrebu i značaj pregovora u suprotstavljanju savremenom terorizmu. U ovom delu analizirana su dosadašnja iskustva, kao i argumenti za i protiv pregovaranja sa teroristima. Na kraju su date mogućnosti upotrebe pregovaranja u pojedinim fazama terorističkog delovanja (pripremna faza, faza izvršenja terorističkog akta i faza stabilizacije), kako radi smanjenja broja terorističkih napada, oslobađanja zarobljenih talaca, tako i dobijanja... read more

» Strateški partneri

Kontaktirajte nas

Najveća snaga kojom raspolaže čovečanstvo je nenasilje. Ono je jače i od najmoćnijeg razornog oružja, koje je stvorio ljudski um.

Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by the ingenuity of man.

Mahatma Gandhi